Patiëntenstop ten einde

26-07-2018 Nieuws Kor Kegel

De stop op het inschrijven van nieuwe patiënten is gestopt

SCHIEDAM – Per direct is de patiëntenstop bij de Schiedamse huisartsen ingetrokken. Zorgkantoor DSW heeft met elke huisartsenpraktijk gesprekken gevoerd om de oorzaken van de capaciteitsproblemen te achterhalen. Alle knelpunten zijn besproken en met elke huisarts is afgesproken om de bovengrens van het aantal eigen patiënten iets op te hogen. Daardoor ontstaat onmiddellijk ruimte voor vierhonderd nieuwe patiënten.  

Daarnaast trekt DSW nog dit jaar nieuwe huisartsen aan, waardoor ruimte ontstaat voor nog eens achthonderd tot duizend nieuwe patiënten. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de Schiedamse gemeenteraad. Groen Links stelde een poos geleden schriftelijke vragen over de patiëntenstop hij de huisartsen en het college deed in februari de toezegging om de gemeenteraad nader te informeren over het aantal inwoners dat niet ingeschreven kan worden bij huisartsen.  

Het college schrijft dat DSW het tekort aan huisartsen in Schiedam erkent. Uit een analyse van de populatie van zorgverzekerden is gebleken dat achthonderd Schiedammers geen huisarts hebben. “Redenen daarvoor kunnen uiteenlopen van zorgmijders, geen vertrouwen in de huisarts tot iemand die vast zit in detentie”, aldus het college van B & W. 

“Het overgrote deel van deze groep Schiedammers heeft niet kenbaar gemaakt zich te willen inschrijven bij een huisarts. Het niet hebben van de basisverzekering is geen reden om niet ingeschreven te zijn bij een huisarts. De basisverzekering is verplicht, maar mocht een huisarts aan een onverzekerde medische zorg verlenen, dan kan deze huisarts de kosten declareren bij het CAK.” (Het CAK heette vroeger het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten.) 

Het college laat weten dat slechts veertien mensen zich na het invoeren van de patiëntenstop hebben gemeld als huisartszoekende. Zij zijn na bemiddeling door de zorgverzekeraar allen ondergebracht bij huisartsen buiten Schiedam. 

DSW zal de groep van achthonderd inwoners zonder huisarts actief benaderen zich in te schrijven bij een huisarts. Op basis van de prognose van de bevolkingsgroei zal de voorgenomen formatieuitbreiding van huisartsen tot 2021 ruimte geven voor nieuwe inschrijvingen. De bevolkingsgroei komt dan uit op ruim duizend inwoners. “Met deze maatregelen zal de continuïteit van huisartsenzorg voor alle Schiedamrners de komende jaren gewaarborgd zijn”, schrijven B & W.