Peter Ottens ontroerd om waardering uit eigen stad

11-12-2019 Nieuws Kor Kegel

Anne-Marie van der Linden wordt geflankeerd door Yets-oprichter Peter Ottens en jongeren die zichzelf verrassend ontwikkeld hebben

SCHIEDAM – Hij was geëmotioneerd – en het publiek begroette dat met veel sympathie. Peter Ottens had zojuist gehoord dat zijn Yets Foundation de winnaar was van de Anne-Marie van der Lindenprijs. Het luide applaus, het geldbedrag van tienduizend euro, hij was diep onder de indruk. Maar bovenal kwam de ontroering voort uit het feit dat Peter Ottens, eerder winnaar van een Apeltje van Oranje dat hem landelijke publiciteit opleverde, ditmaal een Schiedamse prijs won.  

“Ik ben zo dankbaar en trots dat er nu waardering voor onze inzet is uit mijn eigen stad Schiedam, de stad waar ik zo van hou,’’ reageerde Ottens vanmiddag in Molen De Nolet waar de prijsuitreiking plaatsvond.

Yets staat voor Youth Empowerment Through Sports. De Vlaardingse stichting zet sport in als middel om kwetsbare jongeren in hun ontwikkeling te ondersteunen en te begeleiden naar een positieve rol in de samenleving. Het doel is maatschappelijke uitval van jongeren te voorkomen door ze minimaal twee schooljaren intensief te steunen in hun sociaal-emotionele, cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling. De methodiek ging vier jaar geleden van start op het Lentiz Life College en inmiddels zijn er teams op drie scholen in Schiedam en Vlaardingen, maar ook landelijk bestaat er veel interesse voor de aanpak op jongeren met een verhoogd risico op afglijden toch op het juiste pad te houden.  

Peter Ottens, opgegroeid in de Rembrandtlaan, speelde op de pleinen van Schiedam-West basketbal met kinderen die meer talent hadden dan hij. Toch kon hij een droom waarmaken door in Amerika te basketballen. Hij schrijft het toe aan de sterke thuisbasis die hij had. Wat er op straat ook gebeurde, thuis was er liefde, discipline en aandacht. Dat ontbrak bij veel leeftijdgenoten. 
Terug in Nederland wilde Peter iets voor zulke jongeren doen. Hij richtte een bedrijfje op dat in binnen- en buitenland workshops gaf op scholen en in de jeugddetentie. Sport bleek een goed middel voor jongeren om het beste uit zichzelf te halen. Maar er was meer nodig. Een grote warme betrokkenheid van coaches die door de kwetsbare jongeren als vertrouwenspersoon worden gezien, met wie ze over al hun problemen en mogelijkheden kunnen praten.

Basketballen, een ‘familie’ bouwen, teamvorming, beleefd zijn, dienstbaar zijn, jongeren ontwikkelden zich verbluffend. Yets Foundation is financieel afhankelijk van fondsen – tot in het schooljaar van 2020-2021. Met het project Yets Verduurzaamd wil de stichting tot zelfredzaamheid komen. De jury van de Anne-Marie van der Lindenprijs heeft grote waardering voor de route naar sociaal ondernemerschap en een duurzame impact in de samenleving.  

Het prijzengeld is 25.000 euro per jaar voor de duur van vijf jaar, beschikbaar gesteld door Chris Oomen, oud-bestuursvoorzitter van DSW Zorgverzekeraar. In de eerste drie jaar besloot de jury onder voorzitterschap van Anne-Marie van der Linden om de winnaar met 15.000 euro te verblijden en de andere twee genomineerden met 5000 euro. Ditmaal heeft de jury tot een andere verdeling besloten. Yets Foundation kreeg vanmiddag 10.000 euro. De twee andere genomineerden kregen elk 7500 euro. Dat zijn boerderij Weidelicht in Schipluiden, opgezet door de Schiedamse Inez Pereira, en Argos Zorggroep samen met Stichting Dierenpark DrieMaasStede in Schiedam.  

Op initiatief van Inez Pereira uit Schiedam is er op Weidelicht een gewilde dagbesteding voor ouderen met dementie en hun mantelzorgers. De boerderij staat aan de Oostveenseweg 7 in het grensgebied van Schiedam, Vlaardingen en Schipluiden: een rustgevende en authentieke locatie met natuur en weiland. De ouderen wandelen graag op het erf om de ezel en de pony’s eten te geven, maar ook om van de landelijke rust en het uitzicht te genieten. Weidelicht wil ruimte creëren voor langere wandelingen langs het weiland van de stal naar de hooiberg. Er is al een naam bedacht voor het wandelpad: het Anne-Marie van der Lindenpad. 
“Super!” reageerde Inez Pereira vanmiddag op het mogen meedelen in het prijzengeld. “Waanzinnig! We bestaan nog geen jaar. We zijn een jonge stichting, maar we groeien, want in het begin hadden we drie dagen per week dagbesteding en binnenkort al vijf dagen. Er is enorme belangstelling.” 
Met de prijs van 7500 euro kan het wandelpad niet geheel worden aangelegd, want het moet op een zompige bodem verhard zijn, wel passend in het landschap en breed genoeg voor rolstoelen en begeleiders. Maar Weidelicht hoopt sponsors te vinden waardoor het Anne-Marie van der Lindenpad er zeker komt.  

Het gloednieuwe dierenparkje De Driespan nabij de ingang van verpleeghuis DrieMaasStede in Schiedam-Woudhoek kreeg van de jury ook een met 7500 euro uitdrukte waardering. Het werd deze zomer geopend. De Driespan is een gezamenlijke voorziening van Argos Zorggroep en Ipse de Bruggen. Als vrijwilligers bij Argos onderhouden cliënten van Ipse de Bruggen (gehandicaptenzorg) het dierenpark en verzorgen ze de dieren. Ouderen in de DrieMaasStede of van de dagbesteding van Argos kunnen het dierenpark bezoeken en genieten van het buiten zijn en de dieren. Doel is meer beleving en levendigheid voor de verpleeghuisbewoners, ook met een rolstoeltoegankelijke moestuin met moestuinbakken en plukmuur, een fruitboomgaard met wandelpad en banken en een speeltoestel voor kinderen die op bezoek komen. Die plannen komen nu een stuk dichterbij. De jury overwoog dat Argos Zorggroep en Ipse de Bruggen grote instellingen zijn die ook uit eigen middelen nog wel kunnen bijdragen, terwijl boerderij Weidelicht het tot nu te moet doen met bijdragen uit het persoonsgebonden budget van de bezoekers.  

De prijsuitreiking vond plaats in het molentheater van De Nolet. Juryvoorzitter Anne-Marie van der Linden toonde zich zeer vereerd dat Nolet Distillery de accommodatie en de catering ter beschikking had gesteld. Gastheer Bob Nolet, elfde generatie in het familiebedrijf, betoonde zich juist trots om de betekenisvolle plechtigheid te mogen hosten. Hij was verheugd over de hoge opkomst.