Politie: vuurwerkverbod zeker handhaven bij overlast

29-12-2022 Nieuws Redactie

Archiefbeeld van de vorige jaarwisseling; foto: Flashphoto


SCHIEDAM - Vandaag is de vuurwerkverkoop in Schiedam en elders begonnen. Belangrijk verschil is wel dat het vuurwerk in de meeste ‘eldersen’ mag worden afgestoken - ook al mag dat alleen op oudjaarsavond -, maar in Schiedam niet. Het kan niet anders of de handhavers krijgen daar veel werk aan. Alex Glijn, wijkagent in Schiedam-Centrum, vertelt hoe de politie denkt het vuurwerkafsteekverbod te handhaven.

Allereerst is de bezetting natuurlijk op niveau. “Niet alle verloven zijn ingetrokken”, maar het ligt er wel tegenaan. “In de nacht van oud en nieuw hebben we een volle bezetting, inclusief eventuele bijstand vanuit de regio indien dit nodig is. Dit hebben we overigens ieder jaar”, aldus Glijn.

Naast de politiecapaciteit zet ook de gemeente haar beste beentje voor, met de inzet van de Buitengewone Opsporingsambtenaren van Toezicht & Handhaving. Zij zullen op oudjaarsdag tot negen uur aan het werk zijn, legt Glijn uit. “Ze worden vooral ingezet in de vooravond en de dagen ervoor om te schouwen.”

Het zwaartepunt van het politiewerk ligt, zo legt de agent uit, ‘vooral op de openbare orde’. Daaronder rekent hij onder meer extreme overlast, vernielingen en het afsteken van illegaal vuurwerk. “Verder in samenwerking met T&H schouwen wij de wijken voor eventuele zaken die brandgevaarlijk zijn.”

De vraag die hem dezer dagen het vaakst wordt gesteld is of het reëel is om een afsteekverbod te handhaven. Glijn beaamt wel dat het antwoord daarop alleen maar ‘nee’ kan zijn, gezien de verwachtingen. “De ambitie is dat de overlast binnen de perken blijft. Totale handhaving zal niet mogelijk zijn, maar we zullen zeker handhaven daar waar de overlast toeneemt.” Met name in de dagen voor oud en nieuw wil de politie ‘een statement’ maken door veel te controleren en verbalen uit te schrijven daar waar nodig.

Welk lot staat de rotjes- of Cobra-afstekers te wachten? “De mensen die worden betrapt krijgen een proces-verbaal en kunnen dan verder, indien het legaal vuurwerk betreft.” Dat betreft dus de rotjes-afstekers, alhoewel die er pas zeker van kunnen zijn dat ze legaal vuurwerk hebben als ze dat hebben gekocht in een goedgekeurde Nederlandse winkel, aldus Glijn. Jongeren - of ouderen - die met illegaal vuurwerk, zoals de Cobra’s, worden betrapt, worden aangehouden. Dat betekent mee naar het bureau. Behalve de boete kan dat ook leiden tot een gebiedsverbod of ook een zogenaamde ‘last onder dwangsom’ vanuit de gemeente. “Dan ben je volgend jaar op voorhand gewaarschuwd”, aldus Glijn.

De aanpak van de politie vandaag en op zaterdag zal wel verschillen, zo verwacht hij. “Dat heeft natuurlijk te maken met de hoeveelheid vuurwerk die wordt afgestoken en de meldingen die de agenten krijgen. Bij veel meldingen, bijvoorbeeld over ongelukken of vechtpartijen, zal er niet veel aandacht worden besteed aan het afsteken van het vuurwerk. Hier is dan gewoon geen mankracht voor.” Blijft het rustiger, dan ligt dat mogelijk anders. “De nadruk ligt dan ook op voorkomen van vernielingen en de overlast in sommige gebieden.” Speciale aandacht zullen Glijn en collega’s hebben voor het opsporen van opslagplaatsen van kerstbomen. “Deze zullen worden verwijderd.”

Toch: ook voor de politie is het de tijd tussen Kerstmis en de jaarwisseling. Ook voor de agenten en andere politiemensen is het een bijzondere tijd, aldus Glijn. Die mag best een beetje feestelijk zijn. “Kerstboom, kerstpakket, samen eten indien mogelijk.” Ook de sfeer op straat is vaak ook nog gewoon prettig, met een hoop goedgeluimde mensen die genieten van wat vrije tijd. Dat wil Glijn niet vergeten als hij zijn doel voor deze jaarwisseling stelt: “We zijn tevreden als iedereen gezond 2023 in gaat en dat er weinig vernielingen zijn.”

Zie ook dit artikel over de jaarwisseling.Gerelateerd