Politiebond vraagt gemeente om met politie mee te denken

21-05-2021 Nieuws Kor Kegel

Schoten in Nieuwland... de politie is overal en met alles tegelijk bezig, uit noodzaak...

SCHIEDAM – De politiebond ANPV heeft de gemeenteraad van Schiedam te hulp geroepen. De operationele capaciteit van de politie staat in het basisteam Waterweg onder druk. Er zijn vijftien vacatures en de uitstroom (door pensionering) is groter dan de instroom. De werkdruk is onaanvaardbaar hoog, zegt voorzitter Peter Meijer van de regionale afdeling Eenheid Rotterdam. 

“U leest het goed”, schrijft Meijer aan de Schiedamse gemeenteraad. “Het bestuur van onze vereniging vraagt u om de politie te helpen. We vragen hulp bij het oplossen van problemen in het korps. Wij vragen die hulp niet omdat we ontevreden zijn over de inspanningen van politiechef Westerbeke of regiovoorzitter Aboutaleb, integendeel. Wij vragen de hulp ook niet omdat wij het zelf niet weten.”  

Meijer vraagt gewoon om goede suggesties van de Schiedamse politiek om uit de problemen te komen. De politie treedt immers op onder verantwoordelijkheid van de burgemeesters (in Meijers woorden: ondergeschikt aan het bevoegd gezag) en zowel de gemeente as de politie hebben het beste voor met de burgers, maar dat moet wel kunnen. 

Nieuwe agenten krijgen onvoldoende erkenning en waardering. Er is onvoldoende diversiteitsbeleid. Er is studenteninstroom, maar het duurt even tot er ervaring is opgedaan. Meijer: “Zonder krachtige ombuigingen blijft al het politiepersoneel in deze eenheid opnieuw en langdurig onder te grote druk staan om goede prestaties te leveren.” Hij geeft aan dat veel mensen binnen en buiten het korps daar de dupe van zullen zijn.  

Hij belooft de Schiedamse raadsleden om elke suggestie die hij krijgt te beantwoorden. Waar ze een positieve bijdrage leveren aan oplossingen zal hij ze omarmen en heldere afspraken maken, opdat “de burger een (nog) betere politie zal zien en ervaren”, zegt hij.