Protestantse kerk Schiedam wijst Nashville-verklaring af

07-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Dominee Russchen is het van harte eens met de afwijzing van de Nashville-verklaring

SCHIEDAM – Na de ontstane ophef en verontwaardiging over de Nashville-verklaring heeft de Schiedamse dominee Marjolijn Russchen haar gemeente attent gemaakt op de afwijzende reactie van ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).  

Ds. Russchen sluit zich ‘van harte’ aan bij de woorden van De Reuver, die vandaag schreef: “De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.”

Net als elders in het land staan in Schiedam mensen van uiteenlopende seksuele geaardheid negatief tegenover de Nashville-verklaring, die onder meer ondertekend is door SGP-kamerlid Kees van der Staaij en door orthodoxe predikanten die vinden dat het huwelijk door God alleen bedoeld is tussen man en vrouw en dat je van homoseksualiteit en van een ander geslacht willen zijn kunt genezen.  

Het bekende Schiedamse gemeentelid Ruud Kats, weduwnaar van ‘mister Grote Kerk’ Cees Koogje, nam op Facebook het voortouw om de Nashville-verklaring af te wijzen. Hij kreeg veel likes. Marjolijn Russchen is blij met de afwijzende reactie van de scriba van de PKN-synode. De Reuver zegt te betreuren dat de Nashville-verklaring is ‘overgewaaid’ naar Nederland. “Het gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding, waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.”

René de Reuver benadrukt hoe de PKN erover denkt: “In november heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen. Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.”

Ruud Kats beaamt dat het gesprek niet gediend is met verklaringen en statements over en weer, maar na alle publicaties zou hij het verkeerd hebben gevonden om te zwijgen. “Niet reageren zou voor mij betekenen dat ik het maar accepteer en dat kan ik niet en velen met mij niet, vandaar mijn reactie op Facebook. Misschien zit er een positieve kant aan dit verhaal, want de discussie wordt – zij het wat gedwongen – nu gevoerd, hoop ik.”