Provinciale prijs voor herbestemming monumenten

01-02-2017 Nieuws Redactie

DEN HAAG - Zuid-Holland komt met een subsidieregeling om monumenten een nieuwe functie te kunnen geven. Ook schrijft de provincie een stimuleringsprijs voor herbestemming uit.

Aan eigenaren van rijksmonumenten en andere belanghebbenden de vraag om ideeën voor herbestemming in te sturen. Zij kunnen dat doen tot 1 mei. Begin mei zal een gerenommeerde vakjury de inzendingen beoordelen. De stimuleringsprijs wordt eind mei uitgereikt. Het beste ontwerpidee wordt beloond met adviezen en ondersteuning, ter waarde van een bedrag van € 20.000,-.

De stimuleringsprijs wordt uitgevoerd in het kader van het erfgoedbeleid en het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik van de provincie Zuid-Holland. Naast de herbestemmingsprijs worden expertsessies georganiseerd rondom een aantal herbestemmingscasussen in Zuid-Holland, wordt samengewerkt met het onderwijs op het gebied van herbestemming en is een informatieve website ontwikkeld.

Erfgoed versterkt de identiteit en kwaliteit van de samenleving, aldus de provincie. "Leegstand van monumentaal erfgoed is onwenselijk. De beste manier om een leegstaand monument te behouden is door het een passende nieuwe functie te geven die voldoende opbrengt om het onderhoud van het monument te kunnen betalen." Dat is de reden dat de provincie Zuid-Holland subsidie beschikbaar stelt om herbestemming te bevorderen.

Provinciale Staten hebben vandaag een subsidieplafond van € 650.000,- vastgesteld om een extra impuls te geven aan herbestemming van leegstaande rijksmonumenten. De Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 is hiervoor gewijzigd en uitgebreid. Met de wijziging wordt, aanvullend op de € 3.444.000,- die in 2017 beschikbaar is voor restauratie van rijksmonumenten, extra geld beschikbaar gesteld voor maatregelen die de toegankelijkheid van het monument vergroten en bijdragen aan de verduurzaming van het monument, zoals isolerende voorzieningen en klimaatverbetering. Deze maatregelen moeten gepaard gaan met de restauratie van het monument.

Eigenaren van rijksmonumenten of een zelfstandig onderdeel hiervan kunnen, indien zij subsidie ontvangen voor restauratie in hetzelfde kalenderjaar, een aanvraag voor toegankelijkheid- en duurzaamheidsmaatregelen indienen. Van 1 april tot 1 juli 2017 kan een aanvraag worden ingediend. Meer informatie over de subsidieregelingen is te vinden op deze site.Gerelateerd