Pyrrusoverwinning Batavier inzake retourbemaling A4

08-06-2016 Nieuws Redactie

DEN HAAG – Stichting Batavier is door de Raad van State in het gelijk gesteld in de kwestie van de watervergunning en het deels terugpompen van grondwater in Midden-Delfland. Maar die uitspraak is zelfs voor de stichting zelf geen reden voor vreugde: de winst in het juridische geschil met Rijkswaterstaat heeft alle kenmerken van een zogenaamde pyrrusoverwinning, een victorie zonder victorie.

De Raad van State besliste dat het beroep van Stichting Batavier tegen de wijziging van de watervergunning (afgegeven op 15 december) gegrond is. De uitspraak betekent echter niet dat de besluitvorming rond de aanleg van de A4 Delft-Schiedam over moet worden gedaan. En ook niet dat er nu verregaande extra maatregelen genomen moeten worden.
Daarom neemt Stichting Batavier zelf ook het woord pyrrusoverwinning in de mond. “De beslissing van de Raad van State om het beroep gegrond te achten, levert Batavier of Midden-Delfland niets op.”

De problemen rond het overtollige grondwater zorgden er eind vorig jaar voor dat de opening van het nieuwe stuk snelweg A4 enige tijd onzeker was. In plaats van 400.000 liter water sijpelde er op zeker moment dagelijks anderhalf miljoen liter water de bak in. De vergunning gaf hier in eerste instantie geen toestemming voor.

De raad heeft Batavier alleen op het punt van de benodigde milieu-effectrapportage gelijk gegeven. Het Hoogheemraadschap van Delfland had toen er veel meer grondwater vrij bleek te komen, eerst zo'n milieu-effectonderzoek moeten eisen. Omdat echter het hoogheemraadschap achteraf met een rapport heeft aangegeven dat de gevolgen meevallen, meent de Raad van State dat dit verzuim Delfland niet valt aan te rekenen. Daarom hoeven er nu geen extra maatregelen genomen te worden.

De overige punten die Batavier had ingebracht bij de Raad van State werden verworpen. Daarbij ging het met name om de manier waarop het overtollige water wordt teruggebracht in de bodem van de polder, de retourbemaling. In dit soort procedures moet de eisende partij (Batavier) aannemelijk maken dat het hoogheemraadschap de vergunning niet had mogen afgeven.

Batavier gaf aan dat het geen ‘bewezen techniek’ is. De raad meent dat ook als zou blijken dat retourbemaling geen ‘deugdelijke’ oplossing is, er voldoende waarborgen zijn dat als
afwijkingen worden gevonden, er snel aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden om verlaging van de grondwaterstand tegen te gaan.

Batavier concludeert dat er in ieder geval één les te trekken is uit de gang van zaken: “In andere projecten moet al in een vroeg stadium naar milieu-effecten worden gekeken.” Daarnaast is alleen al het feit dat de zaak voor de Raad van State kwam, een stimulans geweest voor Rijkswaterstaat en hoogheemraadschap om zaken beter te onderbouwen en te regelen, ziet Batavier nog een plus. “Mogelijk zijn dit de echte winstpunten van deze procesgang geweest.”

Batavier zegt er ook na de uitspraak van de Raad van State nog niet gerust op te zijn dat het gebied rond de A4 Delft-Schiedam gevrijwaard zal blijven van problemen met het grondwater.Gerelateerd