Raad neemt voorstel opvang statushouders aan

27-01-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Stemming over het collegevoorstel voor de opvang van statushouders in de Willem Passtoorsstraat: 28 voor (VVD, CDA, SP, Groen Links, één PS-er, PvdA, D66, Malkoc). Tegen dus 7, te weten: Maris (PS), AOV, Leefbaar Schiedam, Gemeentebelangen, Christen Unie/ SGP.Gerelateerd