Raadsleden klagen over communicatie gemeente

10-09-2018 Nieuws Kor Kegel

Maarten Reuderink vindt zichzelf uitermate onheus behandeld - "en dit overkomt de burgers ook!"

SCHIEDAM – Gemeenteraadsleden Maarten Reuderink en Pascal van Kraaij hebben schriftelijke vragen gesteld over een slechte wijze van communicatie van enkele ambtenaren. De twee raadsleden van de Ouderenpartij Schiedam zijn gebelgd dat ze na herhaalde verzoeken om informatie genegeerd werden en dat bij enig moment dat er wel contact was hun namen werden verstoethaspeld tot Maarten Rederijke en Patrick Paskant.  

Ze nemen de kwestie hoog op. Het college van burgemeester en wethouders heeft ‘fraaie’ voornemens, zeggen ze, om te komen tot ideale communicatie tussen bestuur en burgers, getuige het Pact met de Stad. Maar die voornemens zijn ‘volkomen zinloos’ als het ambtelijk apparaat niet eens in staat is om fatsoenlijk te reageren op een e-mailtje, schrijven Reuderink en Van Kraaij.  

Maarten Reuderink is de opsteller van de schriftelijke vragen; hij schrijft in de ik-vorm. “Bent u het met mij eens dat de gemeente Schiedam moet voldoen aan de meest elementaire beleefdheidsregels, zoals het beantwoorden van mail en daarbij het gebruiken van de juiste achternaam? Bent u het met mij eens dat de gemeente een zeer ernstig probleem heeft als dit beleid van negeren, blijkbaar tot op het hoogste niveau van de gemeentelijke organisatie, gebruikelijk is?” 
En de vervolgvraag: “Wat gaat u op korte termijn doen om ervoor te zorgen dat ambtenaren voortaan mailtjes gewoon, beleefd en binnen een redelijke termijn beantwoorden?”  

Reuderink vindt dat het college van B & W moet weten dat veel burgers in Schiedam klagen over ‘de uiterst gebrekkige wijze waarop de gemeente Schiedam communiceert’.  Vooral het volkomen negeren van berichten van burgers is een veel gehoorde klacht, schrijft Reuderink. Cynisch voegt hij daaraan toe dat ambtenaren kennelijk niet discrimineren, omdat zowel gewone burgers als raadsleden onzorgvuldig behandeld worden. Het negeren van contactverzoeken is misschien wel de beleefdste wijze van ‘afhandeling’, voegt hij er smalend aan toe.  

Reuderink komt met een toelichting: “Sinds dinsdag 17 juli heb ik geprobeerd contact te krijgen met een ambtenaar, die mijn vragen standvastig heeft genegeerd. Ook nadere vragen bleven onbeantwoord. Het obligate mailtje met: ‘We zijn ermee bezig’, is in Schiedam blijkbaar nog te moeilijk. Op dinsdag 4 september kreeg ik na herhaald aandringen en bellen, waarbij ik de betrokken manager uiteraard nooit zelf aan de lijn kreeg, een nietszeggend mailtje waarin de betrokken manager formeel vroeg om extra informatie en mij aansprak met de naam Rederijke. Dat is uiteraard een fraaie naam, maar het laat zien dat de betrokken manager zelfs niet de interesse op kan brengen om naar de naam onder een mailtje te kijken.”  

Maarten Reuderink heeft thuis op zijn computer de spellingchecker geraadpleegd. Het zal niet automatisch voorkomen dat de naam Reuderink automatisch verandert in Rederijke. Reuderink gaat ver. Hij zegt het college met deze informatie te beschermen tegen ‘al te doorzichtige leugens’.  

“Op woensdag 5 september heb ik toen maar een mailtje over deze zaak aan de gemeentesecretaris en haar plaatsvervanger gestuurd. Inmiddels weet ik dat de eerste medewerker en de manager keurig conform de manier van handelen hebben gewerkt, zoals die blijkbaar ook wordt voorgestaan de gemeentesecretaris (en/of haar plaatsvervanger). Ook deze kunnen/kan blijkbaar de beleefdheid niet opbrengen om op externe mail te reageren. Al met al kunnen we stellen dat de gemeente Schiedam een ernstig probleem heeft met communicatie”, concludeert Reuderink. De derde ondertekenaar van zijn schriftelijke vragen is Tinneke Schotte-Rodenberg. Haar naam is nog niet verbasterd, laat hij fijntjes doorschemeren.