Rattengif niet buiten, wel in kruipruimtes

05-11-2019 Nieuws Kor Kegel

Het moet ratten niet te makkelijk worden gemaakt

SCHIEDAM – Het liefst zet de gemeente Schiedam klemmen in om ratten in de buitenruimte te vangen. Die klemmen worden tweemaal per week gecontroleerd. Rattenbestrijding met gif doet de gemeente liever niet in de buitenruimte, omdat er anders een doorvergiftiging kan ontstaan naar dieren die op ratten jagen. Dat is onwenselijk.

Rattengif wordt wel gebruikt in kruipruimtes. Dat is de laatste tijd gestrooid in kruipruimtes rond de Nieuwe Damlaan, de Mgr. Nolenslaan en de Burgemeester Van Haarenlaan in Nieuwland alsook in de omgeving van de Laan van Bol’es en de Sweelincksingel in Groenoord en de Ambachtenbuurt in Woudhoek.  

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van Maarten Reuderink en Pascal van Kraaij, gemeenteraadsleden van de Ouderenpartij Schiedam. Een maand geleden klom het duo in de pen omdat de bruine rat in heel Nederland weer een plaag vormt, ook in Schiedam. Oorzaken zijn opwarming van de aarde, een slordige omgang van de wijkbewoners met voedselresten, maar ook dat er terughoudend wordt omgegaan met gif als gevolg van landelijke richtlijnen uit 2015. Maar ondertussen keert de ziekte van Weil terug, signaleren de twee raadsleden van de Ouderenpartij.

Ze zijn benieuwd of Nieuwland gifvrij wordt. Dat heeft een ambtenaar van de gemeente Schiedam enige tijd geleden in een uitzending van Schie.nu gezegd. Op vrijdag 15 november zou dat het geval moeten zijn. Het college van B & W bevestigt vanwege de restricties in de wetgeving terughoudend te zijn met het inzetten van rattengif in de buitenruimte. Maar als andere maatregelen niet afdoende zijn, neemt het college in samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf stappen om binnen de marges van de wet toch gif in de openbare ruimte te gebruiken.  

Een probleem vormt dat ratten resistent tegen gif kunnen worden en dat uitroeiing dan een enorme opgave wordt. De gemeente wil een rattenplaag voorkomen door behalve de bestrijding ook actief voorlichting te geven over het tegengaan van voedsel op straat en het mogelijk maken van het gescheiden aanbieden van voedselresten en brood. Zoals Schiedam24 al eerder meldde wordt ook overgegaan tot het snoeien van bosschages om ratten minder schuilruimte te geven. Soms worden bosschages zelfs vervangen door grasvelden.