Rechtbank wijst claim clustermanager Boet af

24-08-2018 Nieuws Redactie

Hans Boet

SCHIEDAM - Onderzoeksbureau Bing hoeft voormalig clustermanager Hans Boet van de gemeente Schiedam geen schadevergoeding te betalen. Dat stelt de Rechtbank Midden-Nederland. De rechter stelt dat als het rapport van het bureau al onrechtmatig was tegenover Boet, dat hoe dan ook niet de oorzaak van zijn ontslag is.

Dit meldt de website Accountant. Boet werd in 2012 ontslagen. Hij probeerde de schade die hij daarvan ondervond, vergoed te krijgen. In eerste instantie via een kort geding, daarna in een zogenaamde bodemprocedure. De Rechtbank en het Gerechtshof wezen zijn verzoek om een voorschot in kort geding af. In de bodemprocedure schuift de Rechtbank Midden-Nederland zijn schadeclaim van € 832.557,- nu ook terzijde. De uitspraak was woensdag.  

De rechtbank laat in het midden of de uitlatingen die Bing-onderzoeker Jaap ten Wolde deed over Boet in het rapport over de misstanden bij de gemeente Schiedam, onrechtmatig waren. Maar wel of niet onrechtmatig, het Bing-rapport was in ieder geval niet de oorzaak van de schade, aldus de rechter. Daartoe voerde hij diverse redenen aan: Boet verklaarde eerder dat de gemeentesecretaris hem vertelde dat hij sowieso weg moest vanwege de angstcultuur op het stadhuis; verder was er sprake van een reorganisatie waarbij alle clustermanagers zijn ontheven uit hun functie. Boet maakte bovendien in oktober 2011 geen bezwaar tegen zijn buitengewoon verlof en ging een maand later zelfs akkoord met de verlenging ervan. In november 2011 stelde Boet zelf voor de mogelijkheden van een minnelijke ontslagregeling te onderzoeken. De onderhandelingen hierover leidden tot een vaststellingsovereenkomst waarin geen (direct) verband wordt gelegd tussen het (eervol) ontslag en het Bing-rapport. Uiteindelijk stemde Boet in met zijn ontslag voordat een nader onderzoek naar onder andere zijn handelen was afgerond.

De rechtbank wijst verder op een recent vonnis van de Centrale Raad van Beroep. Volgens de rechtbank blijkt daaruit dat Boet verwijtbaar werkloos is geworden en dat de clustermanager wist dat de bevindingen van Bing op zichzelf niet voldoende waren voor een (straf)ontslag. De Centrale Raad van Beroep stelde: "Dit alles tezamen maakt dat het betrokkene niet in overwegende mate kan worden verweten dat hij verwijtbaar werkloos is geworden." Met 'dit alles' doelt de Centrale Raad op de situatie die was ontstaan na verschijning van het Bing-rapport. De raad geeft echter ook aan dat de verhoudingen tussen Boet en zijn cluster waren verstoord en ambtenaren een gebrek aan vertrouwen in hem hadden. Ook daarom concludeert de Rechtbank Midden-Nederland dat het Bing-rapport de ontslagschade niet heeft veroorzaakt. 

De rechtbank veroordeelde Boet tot het betalen van de proceskosten van € 10.079,-.

Zie ook dit artikel en dit artikel.