Rechter: Bing moet schade Schiedam betalen

21-03-2018 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Onderzoeksbureau Bing moet de juridische schade vergoeden die de gemeente Schiedam heeft geleden als gevolg van gemaakte fouten in een rapport over oud-burgemeester Wilma Verver en clustermanager Hans Boet. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechter. Volgens hem bevat het rapport van Bing feitelijke onjuistheden en ongefundeerde conclusies. 

Bing (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) moet nu van de rechter de kosten vergoeden die de gemeente Schiedam maakte in de procedures die door Verver en Boet zijn aangespannen. 

Eind 2014 legde het college van beroep voor het bedrijfsleven de voormalige directeur van Bing, Jaap ten Wolde, een berisping op vanwege onzorgvuldigheden in het rapport. De schadeclaims die Verver en Boet indienden, werden afgewezen door de rechter. Tegelijkertijd begon Bing een vrijwaringsprocedure om de gemeente Schiedam te laten opdraaien voor mogelijke kosten van die schadeclaims. Maar de rechter wees die vordering af, toen duidelijk werd dat zij de claims niet hoefden te betalen. Ook stelde de rechter dat Bing  onvoldoende had onderbouwd waarom de gemeente al gemaakte kosten door Bing zou moeten betalen. Bovendien was Bing bij de uitvoering van het onderzoek mogelijk tekortgeschoten tegenover de gemeente.

De gemeente Schiedam vroeg de rechtbank Midden-Nederland op haar beurt of de mogelijkheid van schade door toerekenbare tekortkoming van Bing aannemelijk is. De rechtbank vindt van wel en wijst onder meer op een onjuiste conclusie die Ten Wolde trok over Boet, namelijk dat deze laakbaar en onzorgvuldig had gehandeld tegenover de chef kabinet. Voor die conclusie was onvoldoende deugdelijke grondslag, oordeelden het college van beroep en de voorzieningenrechter al. Ook de rechtbank vindt nu dat Bing nader onderzoek had moeten doen naar deze medewerker.


Gerelateerd