Rechter: nee tegen overname Sandd door Post NL

11-06-2020 Nieuws Redactie

De postmarkt krimpt; verdwenen brievenbus in de Westfrankelandsestraat

SCHIEDAM - Post NL en Sandd kunnen niet samengaan. Dat stelt de Rotterdamse rechter, die de vergunning voor de overname van Sandd door Post NL vernietigde.

Het ministerie van Economische Zaken, dat de vergunning afgaf, heeft volgens de rechter de risico's voor mededinging onvoldoende in zijn weging meegenomen. De Autoriteit Consument en Markt waarschuwde eerder al voor de mogelijkheid dat het monopolie dat praktisch in de postbezorging ontstaat, ten koste gaat van de consument, dus iedere Nederlander.

Staatssecretaris Mona Keijzer lijkt zich niets van die zorgen te hebben aangetrokken, zo stelt de rechter nu. De toestemming voor de fusie kwam er, volgens de staatssecretaris vooral omdat de postbezorging betaalbaar moest blijven. Dat is met de steeds kleinere volumes in de brievenbussen en bij de zakelijke afgiftepunten geen sinecure.

"De rechtbank is van oordeel dat de vergunning niet zorgvuldig is voorbereid, omdat postvervoerders geen reële mogelijkheid hebben gehad om hun zienswijze te geven op een voorstel van Post NL over toegang tot het postnetwerk van Post NL na het samengaan met Sandd", zo stelt de rechter nu.

"De gemaakte belangenafweging is gebrekkig omdat verweerder niet is ingegaan op de door ACM gesignaleerde risico's voor de mededinging op aanpalende markten en daarmee de te verwachten belemmering van de mededinging niet volledig in kaart is gebracht."

Wat de directe consequenties zijn van de uitspraak is nog ongewis. De grootste en op een na grootste postbezorgers van Nederland hebben hun netwerken eerder dit jaar al samengevoegd. Ruim vierduizend van de elfduizend postbezorgers van Sandd maakten de overstap naar Post NL. "De rechtbank is zich bewust van de ingrijpende consequenties van de vernietiging van de vergunning en de vraag of het samengaan van Post NL en Sandd daadwerkelijk nog ongedaan kan worden gemaakt", staat in een verklaring van de rechtbank.

Het ministerie beraadt zich nog op een hoger beroep.Gerelateerd