Reinier Scheeres een van dertien onderscheiden Schiedammers

26-04-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – Hij heeft er lang op moeten wachten, maar vandaag is het zover: Reinier Scheeres, tussen 1984 en 2006 burgemeester van Schiedam, heeft zijn koninklijke onderscheiding. Hij werd vanmorgen in een bomvolle Aleidazaal op het stadhuis, geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

Een zelfde eer viel Frans van Krugten ten deel. Hij heeft zo veel activiteiten voor de Schiedamse samenleving ontplooid, dat hij een sleutelfiguur in de stad wordt genoemd.

Elf Schiedammers zijn sinds vandaag Lid in de Orde van Oranje Nassau, waaronder de 92-jarige mevrouw W.J. van Boekel-Moeliker. Zij is de oudste van de in totaal dertien onderscheiden Schiedammers.

Na het feestelijke opspelden van de koninklijke onderscheidingen, hielden gedecoreerden en alle familie, vrienden en vertegenwoordigers van de gemeentelijke en de rijksoverheid, een nog feestelijker receptie.

In totaal  is dit jaar ter gelegenheid van Koningsdag aan 2.752 personen een koninklijke onderscheiding verleend.


Alle gedecoreerde Schiedammers op een rijtje:

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw J.G.A.M. Ballijns – de Jong

Mevrouw J.G.A.M. Ballijns – de Jong maakt zich gedurende een lange periode op een aantal terreinen verdienstelijk voor de samenleving. In 1962 was zij de oprichtster van Korfbalvereniging Vlaardingen en tot 2003 zette zij haar vrijwillige activiteiten voor deze vereniging voort. Van 1985 tot 1995 was zij ook vrijwilliger bij tennisvereniging Schiedam-Noord. Thans is zij vrijwilliger bij en secretaris van de ANBO, afdeling Schiedam en is zij lid van de klankbordgroep ROG-plus te Maassluis.

De heer H.F. Bautz

De heer H.F. Bautz maakt zich gedurende een lange periode op allerlei terreinen verdienstelijk voor de samenleving. In de periode 1984 tot 2004 was hij een betrokken vrijwilliger bij twee sportclubs. Vanaf 2002 is de heer Bautz actief voor Vluchtelingenwerk. Aanvankelijk in Den Bosch, later in Schiedam. In de periode 2006 tot 2014 was de heer Bautz gemeenteraadslid voor D’66. Sinds 2004 treedt hij op als gids tijdens stadswandelingen bij VVV, Stichting Promotie Schiedam. Ook verzorgt hij het verenigingsblad van de Roeivereniging Rijnmond.

De heer J. de Beer

De heer J. de Beer is te kwalificeren als iemand die zich al geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd zich in te zetten. Vanaf 1980 zet de heer de Beer zich in voor de Wijk- en Bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland in Schiedam. Hij heeft ook zitting in diverse werkgroepen die zich bezighouden met culturele activiteiten in de wijk Nieuwland. Tevens is hij voorzitter van de Stichting Vrienden van en gastheer van de Grote- of Sint Janskerk in Schiedam. Hij is oprichter en bestuurslid van de Stichting Homeless in Schiedam die zich inzet om betere woonmogelijkheden voor oudere homoseksuelen en lesbiennes te bevorderen.

Mevrouw W.J. van Boekel – Moeliker

Mevrouw W.J. van Boekel – Moeliker is 92 jaar en daarmee de oudste gedecoreerde. Sinds 1985 zet zij zich in ten bate van de samenleving. Zo was zij vrijwilliger bij de voormalige Raad voor het Bejaardenwerk (thans Seniorenwelzijn) en is zij thans vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Schiedam. Ook is zij bestuurslid van de Bewonersvereniging Schiedam-Oost.

De heer J.G. van Broekhoven

De heer J.G. van Broekhoven ontplooide sinds 1962 de volgende activiteiten en heeft zich daarmee op verdienstelijke wijze ingezet voor de samenleving: vanaf 1962 heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed bij klaverjasvereniging Het Vroegere Oost (HVO). Ook is hij van 1988 tot 2013 bestuurlid geweest van muziekvereniging Oefening Baart Kunst (OBK). Vanaf 1994 zet hij zich als enthousiast vrijwilliger in bij het verzorgings- en verpleegtehuis Drie Maas Stede in Schiedam.

De heer D. Gelderblom

De heer D. Gelderblom maakt zich gedurende een lange periode op een aantal terreinen verdienstelijk voor de samenleving. Naast de verantwoordelijke functies die hij bekleedde bij de regiopolitie Rotterdam / Rijnmond heeft hij zich actief ingezet op diverse terreinen in de samenleving. Zoals de politiek, in de zorg, maar ook op kerkelijk, maatschappelijk en cultureel vlak. Zo was hij onder meer betrokken bij de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland en lid van de Provinciale Commissie Kerk en Samenleving Zuid-Holland van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij is betrokken bij de Historische Vereniging Schiedam. In de periode 2011 tot 2013 was hij bestuurslid van stichting De Verspeek-pomp. Thans is hij vrijwilliger bij het Zorgcentrum Harg-Spaland.


De heer J. Gouka

De heer J. Gouka kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen. Met name op het gebied van sport heeft de heer Gouka zich verdienstelijk gemaakt. In de periode 1968 tot 2014 heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed bij RK Sportvereniging Excelsior’20 en heeft met zijn inzet een nadrukkelijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Schiedam tot echte cricketstad. De laatste tien jaar is hij ook bestuurslid van de stichting tenniscentrum Kethelhage, in Schiedam-Noord. Tevens is hij adviseur van de stichting The Rungetters.


De heer M.P. van Mansum

De heer M.P. van Mansum maakt zich gedurende een lange periode op een aantal terreinen verdienstelijk voor de samenleving. Sinds de oprichting is de heer van Mansum betrokken bij Inloophuis De Wissel aan de Broersvest. Hij heeft diverse functies op kerkelijk vlak bekleed: hij was voorzitter van de Raad van Kerken Schiedam, diaken en voorzitter van de kerkenraad van het Laurenspastoraat van de Laurenskerk in Rotterdam, werkgroeplid van de PKN, bestuurslid van het Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze Organisaties Rotterdam. Hij is medeoprichter en voorzitter van de Stichting Vrienden op Aarde te Brielle en lid van de Raad van Participanten van Laurens en Woon Compas. Daarbij fungeert hij als adviseur van de geestelijke verzorging van het Vlietlandziekenhuis.


Mevrouw A.M. Valk – Rijnbeek

Mevrouw A.M. Valk – Rijnbeek maakt zich gedurende een lange periode op een aantal terreinen verdienstelijk voor de samenleving. Zo is zij actief lid van het CDA, afdeling Schiedam en actief lid en voorzitter van de afdeling CDA-vrouwen Schiedam. Voor de periode 2002 tot 2010 was zij ook gemeenteraadslid voor het CDA.
Thans verricht zij activiteiten voor de Stichting Opbouw Schiedam, die steun biedt aan sociaal-culturele projecten. Ook is zij actief (bestuurs-) lid van Inner Wheel Schiedam. Zij werft fondsen voor diverse goede doelen.

 
De heer H. Visser

De heer H. Visser was tussen 2000 en 2012 bestuurslid en/of voorzitter van de bewonersvereniging Schiedam-West. Vanaf 2010 is hij bestuurslid van het Schiedamse Overleg Bewonersorganisaties (SOBO). Hij is een van de medeoprichters van stichting De Erker. Hij heeft zich onder meer ingezet voor het behoud van het wijkcentrum voor de bewoners van de wijk. De Erker kent op dit moment weer een bloeiend bestaan.

Mevrouw P.J.L. van der Vlag - van Dalsen

Mevrouw P.J.L. van der Vlag – van Dalsen heeft zich gedurende een lange periode ingezet voor de samenleving of anderen gestimuleerd dit te doen. Onder meer als taaldocent in Wijkgebouw De Erker. Zij is een van de initiators van de cursus Nederlands op Maat voor inburgeraars (NT2-ers), geeft zelf meerdere lessen per week en is daarbij actief als kwaliteitsbewaker en begeleider van andere docenten. Daarnaast is zij vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Harg Spaland.


Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau:

De heer F.M. van Krugten

De heer F.M. van Krugten is een ondernemer puur sang. Naast het opbouwen van een inmiddels wereldwijd opererend bedrijf, was hij penningmeester van motorcrossclub Kethel, penningmeester en voorzitter van zaalvoetbalvereniging Groenoord, actief lid en president van Lions Club Schiedam, voorzitter van de Sportraad Schiedam, voorzitter van de  stichting Brandersfeesten, vicevoorzitter van Sociëteit De Vrijheid, bestuurslid bij het Fonds Schiedam – Vlaardingen eo, bestuurslid van de stichting Beukenhof, oprichter van jazzpodium Waterweg, lid van de stuurgroep ’45, commissaris van de Frankelandgroep. Het is slechts een greep uit al de activiteiten die de heer Van Krugten sinds 1968 heeft ontplooid. De heer Van Krugten is een sleutelfiguur en vervult een voorbeeldfunctie. Gelet op de aard, duur uitstraling en betekenis van de vele activiteiten wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer drs. R. Scheeres

De heer drs. R. Scheeres was vanaf 1984 voor een periode 25 jaar burgemeester van Schiedam. Daarvoor was hij wethouder en lid van de gemeenteraad. Daarnaast heeft hij een groot aantal nevenactiviteiten ontplooid, al dan niet gerelateerd aan zijn hoofdfunctie als hoogste bestuurder van de stad Schiedam. Nadat hij zijn functie als burgemeester had neergelegd, heeft hij een groot aantal van die activiteiten voortgezet. Vanaf 1981 tot 2013 was hij voorzitter van de stichting Gekroonde Brandersketel in Schiedam. Van 1984 tot 2005 was hij voorzitter van voorheen de stichting Wilton Fijenoord Holding. Van 1981 tot 2015 was hij oprichter en voorzitter van de Stichting Schiedamse Molens. Vanaf 1990 was hij voorzitter van de stichting Nationaal Jenevermuseum. In 2007 nam hij het initiatief voor en werd bestuurslid van de stichting Gemeenschapsfonds Schiedam. De rij van activiteiten van voor, tijdens en na het burgemeesterschap van de heer Scheeres zijn te talrijk om allemaal op te noemen. Hij kan aangemerkt worden als een persoon die werkzaamheden heeft verricht en activiteiten heeft ontplooid die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Gelet op het totaal aan verdiensten en mede gelet op de duur, de bovenlokale uitstraling en betekenis van de activiteiten, wordt de heer Scheeres benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.


Gerelateerd