Rioolaansluiting De Akkers moet voor rekening gemeente komen

02-07-2020 Nieuws Kor Kegel

Herbert Nikkels wil consequent beleid. Foto: Louise Melchers

SCHIEDAM – Wijk- en bewonersvereniging Spaland is het er niet mee eens dat de bewoners van De Akkers zelf de aanpassing van de afvoerleidingen naar het rioolstelsel moeten betalen.  

In het najaar wordt begonnen met de ophoging van riolering, leidingen en bestrating. De bewoners van deze woonbuurt hebben een informatiemagazine ontvangen, waarin de hele aanpak wordt toegelicht. De vereniging heeft het magazine met plezier gelezen tot helemaal achterin gesproken werd over de rioolaansluiting vanuit de woningen naar het riool in de straat. Voor zover die aansluiting op eigen grond van de bewoners ligt, zouden zij dat zelf moeten betalen. Zo heeft de projectleider van de ophoging het de vereniging bevestigd.  

“Teleurstellend”, vindt wijk- en bewonersvereniging Spaland. Ze wil dat ook die aanpassingen voor rekening van de gemeente komen. Voorzitter Herbert Nikkels haalt er voorbeelden uit het verleden bij. De Akkers was twintig jaar geleden ook aanzienlijk verzakt. De Vlinderhoven was tien jaar geleden ernstig verzakt. In beide gevallen werden de kosten gedragen door de gemeente, ook van de aanpassingen van de rioolaansluitingen op eigen grond van de bewoners.  

Nikkels: “Voor alle zekerheid zijn wij poolshoogte gaan nemen in de Botenbuurt van Woudhoek. Die wijk is enkele jaren geleden opgehoogd. Daar was in het begin ook geharrewar over wie die kosten van de rioolaanpassing op het eigen terrein zou moeten betalen, maar uiteindelijk heeft de gemeente gezorgd dat de aanpassing door de aannemer zonder kosten voor de bewoners werd uitgevoerd.”  

De wijk- en bewonersvereniging Spaland vindt de gang van zaken betreffende het zelf betalen onbehoorlijk. De bewoners worden al opgezadeld met flinke kosten voor beplantingen, voor tuinophogingen, voor het op peil brengen van de kruipruimtes en voor het ophogen van de eigen parkeerplaatsen. Nikkels: “Het kan niet zo zijn dat door het aantrekken van een nieuwe projectleider de bewoners van De Akkers binnenkort nóg meer kosten voor hun kiezen krijgen. Al helemaal niet omdat duidelijk is dat de gemeente hierin schippert door het voor de ene buurt wél voor rekening te nemen en voor de andere niet.” 
De vereniging wil voortzetting van het ‘oude’ beleid.