Rob Gilsing wil door in Rekenkamercommissie

05-04-2019 Nieuws Kor Kegel

Rob Gilsing is een ervaren onderzoeker

SCHIEDAM – Voorzitter William van Deursen is verheugd dat Rob Gilsing bereid is nog een termijn van vier jaar actief te blijven in de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen.

De voorzitter verzoekt daarom de gemeenteraden van Schiedam en Vlaardingen om tot herbenoeming over te gaan. Rob Gilsing heeft in de afgelopen jaren door zijn grote onderzoekservaring een waardevolle bijdrage geleverd aan het werk van de Rekenkamercommissie (RKC).

De 55-jarige Rob Gilsing zat van 2006 tot 2010 voor de PvdA in de Schiedamse gemeenteraad. Hij werkt als lector ‘jeugdhulp in transformatie’ bij de Haagse Hogeschool.