Rode Kruis op Schiedam24

17-11-2018 Nieuws Advertentie

Het verenigingsgebouw aan het Trimpad in Vlaardingen

SCHIEDAM - Schiedam24 verwelkomt Rode Kruis Nieuwe Waterweg-Noord op 'Onze Bedrijven'.

Het Rode Kruis wil bijdragen aan een vreedzame, tolerante en humane wereld. Het Rode Kruis biedt sociale hulp aan mensen in de samenleving die kwetsbaar zijn, zodat wij hen met die hulp in hun dagelijks welzijn kunnen ondersteunen. Indien nodig verzorgen we ook noodhulp bij rampen en calamiteiten in de regio. In de Rode Kruisregio Nieuwe Waterweg-Noord zetten ruim 250 vrijwilligers zich enthousiast in om al deze taken uit te voeren. Zij zijn actief met sociaal vervoer, met EHBO-cursussen, huisbezoeken, opvang waar nodig, bijzondere vakanties, bijvoorbeeld op het schip de Henry Dunant, begeleid zwemmen, inzameling van hulpgoederen en meer.Gerelateerd