Rotary besteedt opbrengst tulpen aan strijd tegen polio

09-10-2020 Nieuws Kor Kegel

Chris Coppens coördineert de tulpenactie van Rotary Schiedam de Veste

SCHIEDAM – Tulpenbollen moeten voor de eerste nachtvorst de grond in. Ze hebben koude nachten en een koude winter nodig om in het voorjaar optimaal tot bloei te komen. Rotary Schiedam de Veste streeft er dan ook naar om de tulpenbollen in de eerste week van november te bezorgen bij de Schiedammers die bestellingen hebben gedaan – en nog kunnen doen.  

Maar het gaat Rotary De Veste natuurlijk om veel meer dan mooie tuinen met bloeiende tulpen. De opbrengst van de momenteel lopende tulpenactie is bestemd voor de bestrijding van polio. De Schiedamse Rotarians haken in op de jaarlijkse actie van de World Health Organization (WHO) om polio de wereld uit te werken. Er zijn in die wereldwijde strijd al veel successen geboekt, maar polio komt nog voor in Afghanistan en Pakistan. 

Met de tulpenbollen van End Polio Now zamelt Rotary geld in, vijftien euro voor een doosje met vijfentwintig bollen, waarvan tien euro bestemd is voor het goede doel. Omdat de Bill & Melinda Gates Foundation de opbrengst verdrievoudigt, levert een doosje met vijfentwintig bollen dus dertig euro op voor de poliobestrijding. En dertig euro staat voor dertig inentingen tegen polio.  

Deze week startte Schiedam de Veste met de tulpenactie en Rotary vraagt er nog nadrukkelijk aandacht voor, omdat belangstellenden hun bestelling vóór aanstaande maandag moeten doen. Dan is Rotary in staat om maandagavond de opbrengst bekend te maken op de reguliere clubbijeenkomst in brasserie De Eenling op de Grote Markt 17. Dan kan dinsdag de totaalbestelling worden gedaan bij de Nederlandse bollenkweker waar ook alle andere Rotaryclubs hun doosjes tulpenbollen in één keer bestellen.  

“De Schiedammers kunnen ons op een leuke manier bij onze actie helpen en ze krijgen er dan iets moois voor terug”, zegt Chris Coppens namens Rotary Schiedam de Veste. “Je hoeft geen tuin te hebben om de bollen te planten, want ze doen het ook goed in een plantenbak op balkon. En zo’n doosje tulpenbollen is altijd leuk als cadeautje.  

Bestellen kan vóór maandag 12 oktober via rcschiedamdeveste@gmail.com . Bezorging aan huis vindt plaats in de laatste week van oktober en de eerste week van november. Levering vindt plaats na betaling op het rekeningnummer van Rotary Schiedam de Veste, NL52 ABNA 0497 9690 09.  

Schiedam de Veste heeft wel wat met tulpen. Op donderdag 30 april werden tachtig bosjes tulpen overhandigd aan Stichting De Moutery. Deze stichting zorgt met haar vrijwilligers voor de verdeling naar eenzame ouderen in Schiedam.
De Moutery haakt met kleinschalige activiteiten in op eenzaamheid onder ouderen. Een particulier initiatief dat specifieke wensen wil inwilligen ter aanvulling op de al bestaande organisaties die zich richten op het voorkomen van sociaal isolement bij ouderen. Deze tulpen kwamen van de Boko.