Rotterdam doet karig over compensatie Hoekse Lijn

22-02-2019 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – Terwijl de proefritten rijden, de storing bij de overweg Deltaweg wordt onderzocht, spreekt het Rotterdamse bestuur zich uit over compensatie van de reizigers. Wie de berichten vanaf de Coolsingel leest kan maar een conclusie trekken en die luidt: karig.

Wethouder Judith Bokhove, die de Hoekse Lijn als stadsbestuurder heeft overgenomen van de opgestapte Adriaan Visser, stelt in de maandelijkse voortgangsrapportage van het project dat eerder genoemde compensatiemaatregelen zijn getoetst op 'haalbaarheid in relatie tot beschikbare middelen'.

“De gemeente Rotterdam, RET en MRDH (de metropoolregio, red.) zijn van mening dat met de huidige compensatiemaatregelen er sprake is van een evenwichtig pakket waar alle reizigers van profiteren, ook gerelateerd aan de reiskosten van de verschillende reizigersgroepen”, meldt de wethouder. Genoemde maatregelen zijn korting bij reizen op saldo, restitutie van een deel van de kosten voor abonnementhouders en sympathie-acties. Ook de aanpassingen in de dienstregeling die op verzoek van reizigers en gemeenten zijn gemaakt, rekent zij tot 'compensatie'.

Bokhove laat daarbij weten dat zeventig procent van de reizigers tevreden is over het vervangend vervoer.

In het zogenaamde bestuurlijk stakeholdersoverleg van afgelopen woensdag heeft Bokhove dit standpunt overgebracht aan de wethouders van de Waterweggemeenten. “Daarbij is aanvullend gemeld dat er geen financiële ruimte beschikbaar is binnen het project om aanvullende compensatiemaatregelen in het huidig vervangend vervoer te realiseren”, aldus Bokhove in de rapportage. “De wethouders van de Waterweggemeenten hebben kennis genomen van het standpunt van Rotterdam, RET en MRDH en aangegeven dat gelet op de voortdurende vertraging de nadrukkelijke wens van hun gemeenten is dat reizigers aanspraak kunnen maken op aanvullende compensatie.”

Duidelijker kan het er niet staan: de meningen staan haaks op elkaar. De Schiedamse raad, net als die in Vlaardingen en Maassluis, heeft aangedrongen op maatregelen die het chagrijn van de mensen die in plaats van een snelle spoorverbinding, sinds april 2017 in een drukke bus stappen, moet wegnemen. Alleen is het Rotterdam dat bepaalt.

Bokhove maakt onderscheid tussen compensatie in het vervangend vervoer, en bij de start van de exploitatie, dus als de metro rijdt. Naar verwachting is dat nu in juni. “Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor de maatregelen die genomen worden wanneer de metro gaat rijden”, stelt de Rotterdamse wethouder in haar rapportage. “Het doel van deze maatregelen is om bestaande reizigers tegemoet te komen voor het lange wachten op de metro en nieuwe reizigers te verleiden om voor de metro te kiezen als alternatief voor de auto. In het plan van aanpak zullen ook de suggesties worden betrokken die eerder in de inventarisatieronde zijn opgehaald.”

Dat klinkt nog allerminst als de twee weken gratis reizen die bijvoorbeeld de Vlaardingse gemeenteraad heeft voorgesteld, voor alle inwoners van de steden langs de Hoekse Lijn.


Gerelateerd