Schaduwreageerders willen eigenlijk niet echt verhuizen

14-09-2017 Nieuws Kor Kegel

Schaduwreageerders willen eigenlijk niet echt verhuizenGeen zin om te verhuizen? Doe dan ook niet alsof...!

SCHIEDAM – De gemeente, Woonplus en de bewonersclubs willen het aantal schaduwreageerders fors verminderen. Met schaduwreageerders worden de mensen bedoeld die eigenlijk niet willen verhuizen, maar toch reageren op het aanbod van huurwoningen omdat ze ten onrechte denken dat ze anders hun recht op inschrijving verspelen.  

De gemeente Schiedam, de woningcorporatie en het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO) gaan actie ondernemen. Een betere voorlichting kan al helpen. Schaduwreageerders vertroebelen het zicht op de slaagkans van Schiedammers om aan een huurwoning te komen. Uit de statistieken blijkt namelijk niet waarom woningzoekenden voor een huis hebben bedankt. Dat lijkt dan alsof de slaagkant van de serieuze woningzoekenden minder groot is. 

Reageerder, het is geen goed Nederlands woord. Iemand die reageert is gewoon iemand die reageert. Daar is geen zelfstandig naamwoord voor. Maar de schaduwreageerder komt voor in de prestatieafspraken die de gemeente, Woonplus en het SOBO hebben gemaakt voor de komende zeven jaar. Ze hebben de Raamovereenkomst Volkshuisvesting Schiedam 2017-2024 ondertekend waarin staat dat het aantal schaduwreageerders moet afnemen.  

De ondertekenaars zien wel in dat ze niet alle ambities zelf kunnen waarmaken, omdat de woningmarkt een regionale markt is en er samenwerking nodig is met omliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Voor de periode tot 2030 heeft de provincie Zuid-Holland een grote woningbouwopgave geformuleerd voor de Zuidvleugel van de Randstad. Ook Schiedam zal meer moeten bouwen.

Reacties