Schandalig dat gemeente een particulier incassobureau inschakelt

17-08-2020 Nieuws Han van der Horst

Cannock Chase is ook in andere gemeenten betrokken bij de invordering van parkeerbelasting


COLUMN - Gemeentelijke diensten van Schiedam gebruiken op grote schaal de vakantieperiode als excuus om in gebreke te blijven. Deze verontschuldiging wordt echter van de burgers niet geaccepteerd, bijvoorbeeld als zij een parkeerboete niet tijdig betalen. Dan volgt onmiddellijk een aanmaning met een extra prijskaartje.

Eigenlijk is het geen boete maar een soort eenmalige belastingheffing. Datzelfde geldt voor de sancties op het vuil verkeerd buiten zetten en zo. Voordeel voor de gemeente: bij een belastingaanslag moet de burger aannemelijk maken dat die ten onrechte is opgelegd. Zo wordt de bewijslast omgedraaid. Probeer maar eens aan te tonen dat die enveloppe met jouw adres erop is weggegooid door de bezorger en niet door jou.

Vandaar dus dat zulke ‘boetes’ door de gemeente geheven worden en niet door het Centraal Justitieel Incassobureau.

Gemeenteraadslid Maarten Reuderink heeft het college terecht aangesproken op dit meten met twee maten ten koste van de burger, die het in deze Coronatijd toch al zo moeilijk heeft.

Daardoor blijft een tweede schandaal op de achtergrond. De gemeente vervolgt wanbetalers niet zelf maar heeft dit uitbesteed aan een particulier bedrijf, Cannock Chase, dat zelf weer onderdeel is van DAS, welbekend van de tv-spots waarmee het probeert kijkers rechtsbijstandsverzekeringen aan te smeren.

Op de site van Cannock Chase zien wij een grijnzende engnek die zich ‘jouw partner in credit experience’ noemt. Op de aanmaningen die dit bedrijf namens de gemeente Schiedam de deur uit doet, staat in rode lettertjes dat er binnen twee dagen betaald moet worden. Zo maakt Cannock zijn beloftes waar: “Wij geloven in een constant vernieuwende manier van credit management. Een manier waarbij elk contactmoment in het betaalproces een kans is om de relatie met je klant te versterken”.

Een gedweeë raad stond blijkbaar toe dat een particulier incassobedrijf werd ingeschakeld om betalingen af te dwingen. Dit is een nieuw dieptepunt in de teloorgang van het bestuurlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Schiedam is lang niet de enige gemeente die in zee is gegaan met dit incassobureau. Het bedrijf heeft nog veel meer klanten bij de lagere overheden.

Dit is zo mogelijk een nog groter schandaal dan het opzichtig meten met twee maten bij het voldoen aan verplichtingen. Het lijkt de achttiende eeuw wel, toen overheden de hele belastingheffing voor een vast bedrag uitbesteedden aan zogenaamde belastingpachters, ook wel bekend met de bijbelse term tollenaars.

Het lamme weerwoord zal nu wel weer wezen dat een incasso door de gemeente zelf inefficiënt zou zijn, te duur of ‘niet meer van deze tijd’. Nou, we hebben net gezien waar deze ‘vernieuwing vandaan komt’. En dat Jezus in zijn tijd al bij zulke belastingpachters ging dineren, kan evenmin als argument gelden.

Er zijn dingen die een behoorlijke overheid in eigen hand houdt. Het minste dat de belastingbetaler van een beschaafd land mag verwachten is dat hij bij de inning van belastingpenningen niet wordt geconfronteerd met op winst beluste particuliere ondernemers die hen in opdracht van de gemeente het vuur na aan de schenen leggen. Het zijn hier niet de middeleeuwen. En we zijn evenmin een wingewest zoals het Heilig Land in de tijd van Jezus. Of toch? Zijn we inmiddels zo ver teruggezakt?Gerelateerd