Schie loopt vol

04-09-2018 Nieuws Redactie

Foto: Hoogheemraadschap Delfland

SCHIEDAM - Langzaam loopt de Delftse Schie vol.

Dat klinkt raar, maar is waar. Nou goed, het gaat om een nieuw deel van de Schie.

Sinds eind vorige week loopt er dagelijks zo'n 5.500 kubieke meter water in het nieuwe kanaal dat twee bochten in de Delftse Schie gaat afsnijden. Het kanaal begint nog net op Schiedams grondgebied, waar de Schie en de Delftse Schie elkaar kruisen, en loopt dan achthonderd meter door langs bedrijvenpark Rotterdam-Noordwest. Het heeft als doel het scheepvaartverkeer te vergemakkelijken.

Volgens het Hoogheemraadschap Delfland stijgt het water in het kanaal nu dagelijks met ongeveer veertien centimer. Met dit tempo zal eind deze maand het gewenste peil zijn bereikt. De nieuwe vaarweg is nu nog afgedamd. Als de dammen zijn weggehaald kan de afkorting begin volgend jaar in gebruik worden genomen.

Het oorspronkelijke plan was om het kanaal al eerder te vullen, maar vanwege de grote droogte is op verzoek van het waterschap dat proces uitgesteld. "Wij controleren nauwgezet hoe de dijken langs de vaargeul zich gedragen en of alles op gebied van waterhuishouding naar behoren werkt", aldus Hoogheemraadschap Delfland.

Zie ook dit artikel.