Schiedam beter leren kennen dankzij cursus Ken Uw Stad

29-10-2018 Nieuws Kor Kegel

De stadswandeling gaat nu en dan met de fluisterboot

SCHIEDAM – En weer staan vierenveertig geïnteresseerden klaar voor de cursus Ken Uw Stad, een perfecte manier om Schiedam beter te leren kennen. Voor de elfde keer nemen goed ingevoerde Schiedammers de cursisten mee in een veelzijdige verkenning hoe de stad en samenleving in elkaar steken. Dat gebeurt niet alleen op dertien cursusavonden op de donderdag, maar ook tijdens twee stadswandelingen op zaterdagochtend.

Dick Gelderblom is namens de Historische Vereniging Schiedam mede-organisator van de cursus en hij is ronduit enthousiast dat zich sinds 2007 telkens weer nieuwe belangstellenden aanmelden om kennis, feitjes en anekdotes over Schiedam tot zich te nemen. Want dat het een inspirerende cursus is, dat staat buiten kijf. Zelfs Schiedammers die de stad goed denken te kennen, zullen de cursus als een verrijking van hun kennis zien.  

Donderdag gaat de cursus weer van start in De Wilgenburg, het zaaltje achter de Liduina-basiliek aan het Land van Ris 6. Jurrien Moree vertelt dan over interessante archeologische vondsten. Als medewerker van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) weet hij alles over de bodemgeschiedenis van de Maasmond, een rijk gebied aan vindplaatsen. 
Oud-voorzitter van Hermes DVS en oud-VVD-raadslid Will van Wijk gaat de week erna in op de ontwikkeling van sport en spel in Schiedam door de jaren heen. Op donderdag 15 november gaat Caroline Nieuwendijk van het Schiedamse gemeentearchief in op de cultuurhistorie.

Dan volgt op zaterdag 24 november de eerste stadswandeling. Voormalig gemeenteambtenaar Henk Lamphen was ooit betrokken bij de stadsvernieuwing, ruimtelijke ordening en milieubeleid in Schiedam en kreeg daarnaast als betrokken Schiedammer affiniteit met de historische stadsontwikkeling. Al wandelend trakteert hij de cursisten op vele wetenswaardigheden. 
Zijn vroegere collega Frans Griffioen heeft een vergelijkbare ontwikkeling ondergaan. Stedelijke ontwikkeling en woningbouwbeleid zaten in zijn ambtelijke takenpakket, maar hij heeft er zo veel meer kennis van opgedaan dan nodig was, dat ook hij garant staat voor een sprankelende avond op donderdag 29 november.  

Vanwege Sinterklaas slaat Ken Uw Stad een weekje over en dan is het op donderdag 13 december aan Antoine Lagrouw, bekend als redacteur van Scyedam en secretaris van de Historische Vereniging Schiedam, om uitvoerig in te gaan op cultuur en vermaak in Schiedam. En het zal menigeen verbazen, maar dat valt zeer veel over te verhalen. 
Op donderdag 20 december is het aan de voorzitter van de Historische Vereniging, Reinard Maarleveld, om het onderwijsveld breed te belichten. Dan volgen de Kerst en Oud & Nieuw, dus pas op donderdag 10 januari vervolgt Ken Uw Stad met een ongetwijfeld boeiende uiteenzetting van gemeentearchivaris Jef Jansen over de geschiedenis van de stad Schiedam.

De stadswandeling van zaterdag 19 januari onder leiding van historicus en schrijver Han van der Horst sluit naadloos aan op het betoog van Jef Jansen. En dan is het op donderdag 24 januari tijd voor heel iets anders. Als Teun Keuzenkamp ingaat op de gezondheids- en ouderenzorg in Schiedam. Met de ouderenzorg schrijft Schiedam naam, nu de Frankelandgroep steeds meer internationale aandacht krijgt als voorbeeld van hoe het in het buitenland ook zou kunnen. Teun Keuzenkamp is arts, is werkzaam geweest bij ene grote zorgorganisatie in de Rijnmond en werkt bij de Rabobank.  

Ronald Jaggie is jarenlang zeer actief geweest in de PvdA-afdeling Schiedam, ook toen hij leidinggevende posities had bij de Gemeentelijke Sociale Dienst en de sociaal-maatschappelijke organisaties die hieruit voortkwamen. Vanzelfsprekend gaat hij in op sociale zaken en maatschappelijk werk in Schiedam.

Pastor Lidwien Meijer zal het op donderdag 7 februari hebben over religie en levensbeschouwing met als thema ‘Ziel en zaligheid’. En een van de spannendste avonden zal zijn op 14 februari, wanneer de voormalige Schiedamse politiemensen Dick Gelderblom en Chiel Wilbrink het hebben over openbare orden en veiligheid onder het motto ‘Moord en brand’. Chiel Wilbrink schreef prima boeken over zijn ervaringen bij de Schiedamse politie. 

Op 21 februari gaat Wim Snikkers in op de handel en nijverheid in Schiedam. Als geboren Rotterdam woont hij inmiddels al meer dan veertig jaar in Schiedam en is een selfmade-deskundige die al veel in Scyedam publiceerde over (de geschiedenis van) het Schiedamse bedrijfsleven. De cursus Ken Uw Stad zal op 7 maart feestelijk worden afgesloten in het gemeentearchief van Schiedam, waar ook de certificaten aan de cursisten worden uitgereikt. In de vorige tien jaar kregen 224 deelnemers het certificaat, waarmee Schiedam evenzovele ambassadeurs heeft gekregen die kundig over de stad kunnen vertellen.