Schiedam houdt financieel spek op de botten

02-10-2015 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam rekent erop volgend jaar 319 miljoen euro te besteden. Dat is bijna zes miljoen euro meer dan dit jaar. Een groot deel van die groei gaat naar de post 'Economie in ontwikkeling'.

Schiedam presenteert vandaag zijn begroting 2016. Deze is ingedeeld naar vier categorieën van inkomsten en uitgaven: Mens en stad in beweging; Ruimtelijke inrichting en samenhang; Economie in ontwikkeling; Overheid in balans.

Het meeste geld gaat om in de eerste post, Mens en stad in beweging. Aan dit programma liggen de Stadsvisie 2030 en de visienota 'Schiedams maatwerk in het sociale domein' ten grondslag. Binnen deze post gaat het vooral om inkomsten en uitgaven als zorg en maatschappelijke ondersteuning, onderwijs en werk en/of uitkering. Komend jaar geeft Schiedam voor deze posten ruim 154 miljoen euro uit en heeft er bij inkomsten van 63 miljoen euro. Dat maakt een tekort van bijna 91 miljoen euro, een bedrag dat komt uit zogenaamde 'dekkingsmiddelen', zoals bijdrages van het rijk. De post krimpt iets in vergelijking met dit lopende jaar, waarin bijna zeven ton minder wordt ontvangen en bijna drie miljoen euro meer wordt uitgegeven.

De groei in het huishoudboekje van Schiedam zit 'm vooral in het programma 'Economie in beweging', waar komend jaar 42,4 miljoen binnenkomt en 52,4 miljoen 'uit' gaat. In 2015 is dat respectievelijk 39,6 miljoen en 46,4 miljoen. Het tekort groeit zodoende van 6,8 miljoen euro naar ruim 10 miljoen.

Overigens zijn het in dit programma juist niet de 'economische' posten die voor de groeiende begroting zorgen. De post 'Economische Zaken' daalt met 236.000 euro. Het zijn juist de posten Toerisme en Musea die groeien: aan de laatste wordt ruim 7 ton meer uitgegeven, aan de eerste ruim 6 ton. Aan Grondzaken wordt ruim een miljoen minder verdiend.

Burgemeester en wethouders zijn niet ontevreden over het resultaat van hun begrotingsexercitie. Er blijft ruimte om aandacht te hebben en houden voor de leefbaarheid in de wijken, met name in Nieuwland, de binnenstad en Oost. “In de begroting zijn voldoende middelen gereserveerd om ervoor te zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft deze ook krijgt”, voegt het college toe. “Daarnaast zijn kansen verwerkt op het gebied van onder andere duurzaamheid, maritieme ontwikkeling, stadsmarketing en Schiedam in Beweging.“ Een sterke financiële positie met solide reserves in verband met mogelijke risico’s, vormt volgens B&W een belangrijk fundament voor de ontwikkeling van Schiedam. Geruststellend voegt het daaraan toe dat de stand van de algemene reserve van Schiedam € 24,3 miljoen bedraagt - en van de risicoreserve € 22,4 miljoen.

De begroting is beschikbaar te vinden op de site van de gemeente. Op 11 november wordt het financiële document behandeld in de gemeenteraad.

 Gerelateerd