Schiedam is erbij op eerste Woondeal in de Randstad

31-05-2019 Nieuws Kor Kegel

Minister Ollongren tekent een akkoord over snellere woningproductie in dit deel van de Randstad

SCHIEDAM – Kajsa Ollongren ondertekent maandag samen met provincie- en gemeentebestuurders uit het zuidelijke deel van de Randstad een Woondeal over het versnellen van de woningbouw en de wijkvernieuwing. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet dat in het stadsdeelkantoor Escamp in zuidwestelijk Den Haag.

Ook de Rijnmondgemeenten horen bij de zuidelijke Randstad en dus kunnen ook de ‘bouwwethouders’ van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hun handtekening zetten. De afspraken over snelle woningbouwproductie en wijkvernieuwing hebben eveneens betrekking op de aanpak van excessen op de woningmarkt. 

De Woondeal Zuidelijke Randstad is na de woondeals met de gemeente Groningen en de regio Eindhoven de eerste woondeal voor de Randstad Holland en de derde uit de reeks woondeals die minister Ollongren wil sluiten met regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is. Voor de zomer wil de minister nog meerjarige afspraken vastleggen met de regio’s Amsterdam en Utrecht.  

Kajsa Ollongren is voorstander van prefabwoningen en flexibele woonvormen voor woningzoekenden met hoge urgentie. Haar ministerie wil dat woningcorporaties en projectontwikkelaars met nieuwe woonvormen aan de slag gaan. “Kortere juridische procedures en innovaties zoals het grotendeels bouwen van de woning in de fabriek, kunnen de woningvoorraad relatief snel uitbreiden”, zegt de minister. 
Flexibele bewoning kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld een gebouw kan tijdelijk een woonfunctie krijgen, de woning kan verplaatsbaar zijn of er is slechts tijdelijke huur. In het laatste geval is vaak geregeld dat tijdelijke bewoning de opgebouwde inschrijfduur van huurders ongemoeid laat.  
 
De bouw van prefabwoningen en andere flexibele woonvormen krijgt een stimulans. Zo komt er een vrijstelling van de verhuurdersheffing en kunnen gemeenten voor het toewijzen van locaties langer afwijken van het bestemmingsplan. De maatregelen bieden soelaas aan mensen die al lange tijd wachten op een huurwoning en spoedzoekers zoals bijvoorbeeld (internationale) studenten, mantelzorgers en mensen die na een scheiding snel woonruimte nodig hebben. 
Dat schrijft minister Ollongren aan de Tweede Kamer. Het plan van aanpak volgt uit de Nationale Woonagenda en een motie van het CDA-kamerlid Erik Ronnes, die pleitte voor 15.000 tijdelijke en flexibele woningen om de druk op de woningmarkt te verlichten.   
Onder de Crisis- en Herstelwet wordt het mogelijk om vijftien jaar in plaats van tien jaar af te wijken van het bestemmingsplan als een locatie geen woonbestemming heeft. Dat maakt de exploitatie financieel rendabeler.