Schiedam kiest: de Rotterdamwet of de Rotterdampas?

02-07-2021 Nieuws Ingezonden

Dogukan Ergin zal dinsdag in de gemeenteraad kiezen voor behoud van de Rotterdampas


INGEZONDEN - De gemeenteraad van Schiedam behandelt aanstaande dinsdag een aantal bezuinigingsvoorstellen. Door oplopende tekorten is het jaarlijks een puzzel om de gemeentebegroting sluitend te krijgen en telkens worden bezuinigingen net voorkomen of wordt er een regeling afgebouwd. Zo werd de meerkostenregeling in de begroting van 2021 afgebouwd, waardoor 1581 huishoudens er 200 euro op achteruit zijn gegaan. Voor sommigen is 200 euro een paar schoenen, maar voor veel gezinnen uit Schiedam betekent het minder boodschappen op de plank. Een pijnlijke maatregel die honderden gezinnen diep in hun portemonnee heeft geraakt.  

Coronacrisis 
De coronacrisis heeft er bij veel mensen diep ingehakt. Afscheid nemen van geliefden, met vakantie gaan of geen wekelijkse vrijdagmiddagborrel meer. Niets was meer als vanouds. Alles werd anders. Voor mensen die al voor de crisis krap bij kas zaten vielen de klappen harder. Culturele uitjes voor een paar euro’s konden niet meer en buiten mocht je niet met meer dan met twee personen samenkomen. Toen kwam het kabinet met versoepelingen. Veel Schiedammers dachten waarschijnlijk: “Hèhè, eindelijk meer ruimte, eindelijk iets meer adem.” Culturele uitjes voor een paar euro’s per dag zaten er weer in.  

Bezuinigingen 
Maar dan komt het college met het voorstel in de Zomernota om in 2022 te bezuinigen op de Rotterdampas. Opbrengsten? 220.000 euro. Met het voorstel zit 25 procent korting op het lidmaatschap bij onze prachtige bibliotheek, onbeperkt gratis toegang tot het Stedelijk Museum en een gratis pannenkoek bij Pannenkoe er niet meer in voor veel Schiedammers. Dezelfde Schiedammers die deels in de zorg, het onderwijs of andere beroepen ons door één van de grootste crisissen van ons menselijk bestaan hebben geleid. De handen die voor Schiedammers hebben geklapt tijdens het diepste dal van onze crisis, zijn dezelfde handen die mogelijk diezelfde Schiedammers in hun mogelijkheden willen beperken door de Rotterdampas af te schaffen. 

De Rotterdamwet 
Maar er is nog een andere oplossing, namelijk bezuinigen op de wet die naar dezelfde stad is genoemd: de Rotterdamwet. De omstreden Rotterdamwet is in 2005 ingevoerd om arme mensen uit bepaalde wijken van de stad te weren. Terwijl de gemeente Rotterdam overlegt om de wet uit te faseren, haalde Schiedam de Rotterdamwet in 2017 naar Schiedam. Op zich is niemand tegen gemengde wijken, maar de realiteit is anders. In plaats van mensen met een kleine portemonnee een eerlijke kans op de woningmarkt te bieden, ontneem je deze mensen de mogelijkheid om juist in betaalbare woningen te wonen. Niets voor niets waarschuwde de Raad van State in een advies dat juist Nederlanders met een kleine portemonnee de dupe worden van deze wet.  

Peperduur en het werkt niet 
Alle principiële bezwaren daargelaten werkt deze wet voor geen meter. Nergens in het land is bewezen dat de Rotterdamwet leefbaarheid en veiligheid van wijken bevordert. Sterker nog, in vele wijken nemen leefbaarheid en veiligheid ondanks de Rotterdamwet af. En als we kijken naar de Schiedamse uitvoering van de Rotterdamwet wordt het helemaal zuur. Vorig jaar kostte de Rotterdamwet 250.000 euro. Flink pak geld, dan moet het ook iets opleveren zou je denken. Niets is minder waar. Een slordige 250.000 euro aan vooral administratie en procedures leverde slechts vijftien afwijzingen op. Slechts vijftien. Terwijl het afschaffen van de Rotterdampas honderden gezinnen raakt. Volgt u het nog?  

De Rotterdampas moet blijven! 
En daarom staat de gemeenteraad van Schiedam voor een keuze: Schiedam bezuinigt 220.000 euro op de Rotterdampas, waardoor 1564 Schiedammers met een kleine portemonnee goedkope en plezierige uitjes worden ontnomen – of we bezuinigen 250.000 euro op een peperdure wet die vrijwel niets oplevert en Schiedammers met een kleine portemonnee weert uit bepaalde wijken. Voor mij is de keuze snel gemaakt. Ik kies voor 1564 Schiedammers tegenover een peperdure en ineffectieve wet en daarom zal ik tijdens de gemeenteraadsvergadering ervoor pleiten om de Rotterdampas te behouden. De gemeenteraad hoeft nu nog geen pijnlijke keuze te maken, want de definitieve klappen vallen in december van dit jaar. Toch is het belangrijk dat deze maatregel snel van tafel gaat!  

Dogukan Ergin, 
fractievoorzitter 
Denk Schiedam 

P.S. 
Met de resterende 30.000 euro zouden we de hondenbelasting verder kunnen verlagen, want volledige afbouw van de hondenbelasting zit er hoogstwaarschijnlijk ook niet meer in.