Schiedam krijgt handreiking 'Groene schoolpleinen'

02-03-2019 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De gemeente Schiedam stelt een 'handreiking Groene schoolpleinen' op.

Schiedamse scholen krijgen met de handreiking onder meer inzicht in hoe een plan op te zetten om hun schoolpleinen te vergroenen en hoe ze het vergroende plein - en de route daar naartoe - kunnen inzetten tijdens de lessen. Bijvoorbeeld voedseleducatie kan daar deel van uitmaken.

De handreiking moet ook ideeën aan de hand doen hoe de pleinen in de wijk een functie kunnen krijgen. Nog dit schooljaar willen B&W de handreiking het levenslicht doen zien, zo stellen zij in antwoord op vragen van Sun van Dijk. Het raadslid had er bij het college op aangedrongen dat Schiedam zich aansluit bij een actie van de provincie Zuid-Holland voor de wilde bij. Scholen kunnen van de provincie een bijenhotel krijgen, inclusief en educatiepakket.

Schiedam gaat daar als 'bijvriendelijke' gemeente graag in mee, aldus B&W. Op 13 maart, Nationale Boomplantdag, zullen in het Beatrixpark negen 'bijvriendelijke' bomen worden geplant door negentig leerlingen van lagere scholen.

Andere initiatieven die de gemeente onderneemt of ondersteunt zijn de stimulering van 'groenblauwe' schoolpleinen. "Vanaf eind maart kunnen scholen ook gebruik maken van de provinciale subsidieregeling 'Groenblauwe schoolpleinen'. Het Prins Bernardfonds stelt vijftienduizend euro beschikbaar voor scholen die aan de slag gaan met groenblauwe schoolpleinen." Ook in het kader van het project Groen Doet Goed Groene en Witte parels van Schiedam steunt de stad bescherming van de bij, aldus het college. "In de planning van Groen Doet Goed past de uitreiking van de bijenhotels op de groene schoolpleinen in Schiedam uitstekend. De provinciale campagne Airbnbee (bijenhotel) zal hiervan deel uit maken."

Zie ook dit artikel.


Gerelateerd