Schiedam krijgt heel veel dertig kilometer per uur wegen

21-06-2021 Nieuws Redactie/Schiedammer Online

Foto: Oranjestraat


SCHIEDAM - Binnen de bebouwde kom mag je vijftig kilometer per uur rijden, tenzij anders aangegeven, is het geldende idee dat je hebt als je ergens in ons land binnen de bebouwde kom rijdt. In Schiedam gaat dat anders worden. Dertig kilometer per uur gaat in Schiedam de norm worden. Dat blijkt uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit van de gemeente Schiedam.

Bijvoorbeeld op de Oranjestraat (foto), Nieuwe Haven, Koemarkt, Broersvest en het stuk Rotterdamsedijk tot de grensflat mag je nu nog vijftig km per uur rijden met een auto of motorfiets, maar die maximum snelheid wordt verlaagd tot dertig km per uur. Ook voor een doorgaande weg als de Burgemeester Knappertlaan komt die verlaging van de maximum snelheid, evenals voor de Willem de Zwijgerlaan. In Schiedam-Noord wordt de Borodinlaan genoemd, die van vijftig naar dertig km per uur zal gaan.

Ook voor de bedrijventerreinen Spaanse Polder Schiedam en 's-Gravelandsepolder gaat in veel van de straten de maximumsnelheid van dertig km  gelden. Lagere maximumsnelheden vragen om een andere inrichting van de wegen. Zo'n andere inrichting - naast het dan geldende verbod de maximumsnelheid van dertig km te overschrijden - zal het verkeer minder snel doen rijden. Een bijkomend voordeel van zo'n andere inrichting is, dat er meer ruimte voor parkeergelegenheid komt en aan voldoende parkeergelegenheid ontbreekt het op verscheidene delen van de bedrijvengebieden. Bovendien zullen de wegen zodanig opnieuw ingericht kunnen worden dat deze beter rekening houden met de klimaatverandering.

In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit lezen we: "Het aantal dertig km/u wegen zal in overleg met de Veiligheidsregio en RET aanzienlijk worden uitgebreid. In de basis zullen straks alle wegen, behalve de ringwegen, dertig km/u worden. Hierbij gaat het onder meer om Broersvest, Oranjestraat, Willem de Zwijgerlaan, Burgemeester Knappertlaan en Nieuwe Haven. Op deze routes ontstaat zo ruimte voor (elektrische) fietsen en scooters en transportfietsen, die dan geen gebruik meer hoeven te maken van het fietspad. Daar waar doorgaand autoverkeer minder beslag legt op de beschikbare ruimte in de binnenstad, maken we lopen en fietsen aantrekkelijker en sneller met meer autoluwe straten en meer openbare fietsenstallingen op loopafstand."

"Schiedam kent een aantal grijze wegen waar een snelheidslimiet geldt of gaat gelden van dertig km/u, maar die daarvoor niet zijn ingericht. Hierdoor wordt er veelal (te) snel gereden. Voorbeelden zijn Van Beethovenlaan, Boerhaavelaan, Professor Kamerlingh Onneslaan, Lorentzlaan, Troelstralaan, Nieuwe Maasstraat/Rozenburgsestraat/Lekstraat, Hammerdal, delen van de Parkweg, Vivaldilaan/ Borodinlaan, Kerkweg, Admiraal de Ruyterstraat, Arie Prinslaan, Stadhouderslaan en Lange Nieuwstraat. We gaan onderzoeken op welke wijze deze wegen als dertig km/u ingericht kunnen worden, zodat de verkeersveiligheid verbeterd wordt", aldus de gemeente in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit.

Op woonerven geldt een maximum snelheid van vijftien km per uur.