Schiedam laat Zwarte Piet in drie jaar tijd uitsterven

20-10-2020 Nieuws Kor Kegel

Deze foto (gemaakt door Paul Meuldijk) gaat in Schiedam tot de historie behoren

SCHIEDAM – Zwarte Piet is in Schiedam geen lang leven meer beschoren. Elk jaar wordt het huidige aantal van honderd Pieten met een kwart verminderd tot er in 2023 geen enkele zwarte of bruine Piet meer is. Dan zijn er alleen nog anders geschminkte Pieten, in andere kleuren, of roetveegpieten.  

Dat rapporteert het college van burgemeester en wethouders na een gesprek tussen burgemeesger Cor Lamers en de Stichting Evenementen Promotie Schiedam (SEPS) die de Sinterklaasactiviteiten in deze stad organiseert. Eerder was al bekend dat vanwege het Coronavirus dit jaar de intocht en het Sinterklaaspaleis komen te vervallen. SEPS probeert wel een digitaal evenement van de grond te tillen.  

Op verzoek van de gemeenteraad heeft burgemeester Lamers de invulling van de activiteiten aangekaart. Eerder al spraken Lamers en SEPS over de ‘inclusieve Piet’ die uitdrukking geeft aan algehele tolerantie ongeacht geloof, levensovertuiging, seksuele geaardheid of herkomst. De maatschappelijke discussie is intussen verder gegaan en zowel de gemeente Schiedam als SEPS blijft dat nauwlettend volgen. Dat heeft met name gevolgen voor het uiterlijk van de Pieten. 

Gezien de huidige maatschappelijke beweging in heel Nederland is overeengekomen dat het aantal Schiedamse Pieten in drie jaar tijd wordt afgebouwd. De Schiedamse Pieten hebben nu onder andere een bruine schrmink, schrijft het college. Al bij de Sinterklaasintocht en het Sinterklaaspaleis van een jaar geleden is gekozen voor het toevoegen van roetveegpieten (in het Sinterklaaspaleis nog aangevuld met een CoBrA-Piet, geïnspireerd door de kunstenaarsbeweging CoBrA). Dat wordt nu verder uitgewerkt. 

Van nu af aan wordt elk jaar gezorgd voor 25 procent minder Schiedamse Pieten, uitgaand van het huidige aantal. Dat betekent dat er volgend jaar al de helft minder Schiedamse Pieten zijn en in 2022 nog maar een kwart. In 2023 zijn er enkel nog anders gekleurde Pieten. “Dat betekent dat u dit jaar al de extra verandering kunt merken in de activiteiten voor zover die nog door SEPS worden georganiseerd”, schrijft het college aan de raadsleden. Dat geeft een geleidelijke gewenning aan de uiterlijke veranderingen in Schiedam. SEPS is het geheel eens met deze verdergaande stappen.Gerelateerd