Schiedam legt niet 'zomaar' fietspad aan door Amaliapark

11-09-2021 Nieuws Redactie

Wethouder Ooijevaar kent de situatie ter plekke goed; hij verkende deze bijvoorbeeld al dik anderhalf jaar geleden, om te kijken naar mogelijkheden voor een Tiny Forest


SCHIEDAM - "Uiteraard wordt er niet zomaar een fietspad aangelegd door een losloop- en/of recreatiegebied en gaan we ook geen overbodig asfalt aanleggen als er goede verbindingen nabij zijn die eenvoudig(er) ontsloten kunnen worden." Dat stelt de gemeente Schiedam in reactie op de aanhoudende kritiek dat er een totaal overbodig, kostbaar en overlastgevend fietspad door het Amaliapark wordt aangelegd.

Ton den Hartog heeft zich de afgelopen weken in de media nadrukkelijk laten gelden als vertolker van de onvrede bij omwonenden. Hondenbezitters krijgen fietsers in het huidige losloopgebied van hun honden, het fietspad door een donker gebied zal geen grote aantrekkingskracht hebben op - jongere - fietsers, bijvoorbeeld van het naar sportpark Willem-Alexander, bewoners van de Z-flats en de Smetanalaan zullen overlast ervaren van mogelijks hardrijders op brommers en er liggen al verschillende wegen parallel aan de geplande weg, dus iedere euro die in een nieuw fietspad wordt gestoken is weggegooid geld. Dat zijn zo'n beetje de belangrijkste punten van kritiek op de plannen voor een nieuw fietspad.

Maar dat die plannen er zijn wordt betwist. Een woordvoerster van de gemeente Schiedam meldt: "Er is in dit geval nog geen sprake van een concreet plan." Aanzetten zijn er wel. Op het stadskantoor is gewerkt aan een 'ambitiedocument' voor het Amaliapark en in het gemeentelijke uitvoeringsprogramma Mobiliteit staat dat er gestudeerd wordt op een directe verbinding tussen de Laan van Bol’es en de Zoomweg. "We betreuren het dat niet duidelijker in het ambitiedocument heeft gestaan dat het hier gaat om schetsen, en zeker niet om definitieve ontwerpen", aldus de woordvoerster. "We kunnen ons voorstellen dat dit mogelijk tot onrust heeft geleid." Aan de andere kant: de gemeente heeft de afgelopen weken, zeker in reactie op de kritiek van Den Hartog in de media, steeds laten weten dat er 'geen concreet ontwerp is', zo stelt zij. Dat heeft wethouder Jeroen Ooijevaar Den Hartog ook laten weten.

"Het doel dat wij nastreven is het realiseren van een goede en overzichtelijke verbinding tussen Zoomweg en Laan van Bol'es. Ondanks al deze heldere terugkoppelingen is er kennelijk nog steeds onduidelijkheid. Het is jammer dat hierdoor onnodig onrust ontstaat; wij zijn het inhoudelijk helemaal eens over onder welke voorwaarden je wel of geen fietspaden zou moeten aanleggen, maar de wethouder kan niet voldoen aan de oproep van de heer Den Hartog om af te zien van het fietspad, simpelweg omdat er nog geen plan is." Overigens: "We waarderen de betrokkenheid en kundigheid van de heer Den Hartog. Zoals in alle projecten proberen we zoveel mogelijk als mogelijk gebruik te maken van de expertise van de inwoners van Schiedam."