Schiedam op schema met schone mobiliteit

18-11-2019 Nieuws Kor Kegel

Meer openbaar vervoer, meer fietsen en schonere auto's

SCHIEDAM – De gemeente Schiedam ligt goed op schema met de regionale klimaatafspraken. De ambitie is om in 2025 dertig procent minder CO2-uitstoot van het verkeer te hebben en dat moet kunnen lukken. Daarna zal de uitstoot van CO2 jaarlijks met drie procent verminderen.

Dat wil het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken aan de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), maar de leden van de gemeenteraad krijgen nog gelegenheid voor aanvullende opmerkingen. Daarvan kunnen ze tot dinsdag 26 november gebruikmaken.  

“Wij kunnen u melden dat Schiedam goed op schema ligt”, laat het college weten. Enkele afspraken tussen de MRDH en de betrokken gemeenten waren al vastgesteld beleid in Schiedam. Maatregelen zijn vooral terug te vinden in het actieplan Lucht en Geluid. De andere helft is in ontwikkeling en komt te staan in de nieuwe mobiliteitsvisie.  

De MRDH heeft om een tussenstand gevraagd, want de maatregelen van rijk, regio en gemeenten moeten gezamenlijk het beoogde resultaat hebben. “De doelstellingen van de MRDH sluiten aan bij ons gemeentelijk beleid”, schrijft het college. Veel gemeenten ontwikkelen net als Schiedam op dit moment een nieuw mobiliteitsbeleid. De mobiliteitsnota’s samen zullen een scherper beeld geven van de feitelijke voortgang en verwachtingen. Een van de uitgangspunten is dat Schiedam in 2040 klimaatneutraal is. Dat is ook het streven van de MRDH voor de hele Haagse en Rotterdamse regio’s. In Schiedam was deze ambitie al vastgelegd in het coalitieakkoord van vorig jaar, ‘Bouwen met nieuwe energie’.  

Het regionaal maatrelenpakket Duurzame Mobiliteit wordt in het eerste kwartaal van 2020 behandeld in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH.