Schiedam vuurwerkvrij

11-03-2020 Nieuws Kor Kegel

Dit mogen particulieren niet meer afsteken

SCHIEDAM – De gemeenteraad heeft gisteravond met geringe meerderheid een motie aangenomen, die Schiedam tot vuurwerkvrije stad verklaart. De motie was ingediend door Groen Links, Progressief Schiedam, fractie-Van Dijk en de Christenunie-SGP. De motie kreeg steun van D66, Denk, de Ouderenpartij en het CDA, waarmee een meerderheid van zeventien tegen veertien stemmen werd behaald.

Vier raadsleden waren afwezig bij de stemming. Als de raad compleet was geweest, was de stemverhouding waarschijnlijk achttien tegen zeventien geworden.  

De motie heeft als consequentie dat de Algemene Plaatselijke Verordening moet worden aangepast. In de voorbije periode rond Oud & Nieuw stelde de gemeente Schiedam vuurwerkvrije zones in rond verpleeghuizen, OV-stations, winkelcentra en kinderboerderijen. Op Oudejaarsavond waren de politie en het Team Handhaving & Toezicht extra alert op de naleving van het vuurwerkverbod op en rond die locaties. 
Een vuurwerkvrije stad zal komende maand december om extra inzet van politie en handhavers vragen.

Eerder stemde de Rotterdamse gemeenteraad al voor een vuurwerkvrije stad. De Vlaardingse raad gaat dat waarschijnlijk ook doen.