Schiedam wil zich een weg investeren uit Corona

05-10-2021 Nieuws Redactie

De Bibliotheek Schiedam ontving een bijdrage uit de Coronareserve voor het ondersteunen van mensen met computercursussen en het begeleiden bij het organiseren van het Coronatoegangsbewijs


SCHIEDAM - Schiedam gaat investeren om de gevolgen van de Coronacrisis in de stad teniet te doen. B&W stelt voor een half miljoen euro beschikbaar te stellen voor specifieke maatregelen.

“Nu we langzamerhand terugkeren naar normaal, willen we een vliegwiel in gang zetten”, aldus burgemeester Cor Lamers vanmiddag in een toelichting op dit zogenaamde Coronaherstelplan.

Aan de extra middelen ligt een eigen analyse ten grondslag die drie groepen in de stad signaleert die het extra moeilijk hebben vanwege Corona. Het gaat om jongeren, mensen in kwetsbare wijken en jonge kinderen in de voorschoolse fase, met name zij die kampen met een taalachterstand. “Die achterstand is nog groter geworden, omdat ook peuterspeelzalen en de kinderopvang heeft platgelegen.”

De gemeente Schiedam gaat 2,5 ton uittrekken om zelf actief organisaties die deze drie groepen bedienen, te ondersteunen. “Maar we weten niet alles, als gemeente”, aldus Lamers. “We zien veel mooie initiatieven, zoals stichting J&S en De Buurtvrouw. We gaan ook 250.000 euro uittrekken voor een eenvoudige, simpele subsidie voor dergelijke initiatieven. Om de boel weer op gang te brengen zodat alles weer een beetje gaat draaien.”

In de eerste categorie noemt Lamers organisaties als Yets Foundation en De Betrokken Spartaan, ‘dat een heel mooi plan heeft neergelegd’. Het gaat met name om partijen ‘in de jeugdsfeer’. De subsidieregeling kan ten goede komen aan alle sociale projecten die zorgen voor een stimulans. Burenhulp, maar ook jongerenwerk op scholen of wijkvoorzieningen, projecten tegen eenzaamheid - ‘ook onder jongeren’. 

“Voor inkomensondersteuning heeft het rijk gezorgd, wij zorgen voor alles eromheen”, aldus Lamers. “Als blijkt dat er meer moet komen dan die twee keer 2,5 ton, dan kan dat wellicht ook, maar we gaan hiermee beginnen.” De burgemeester ziet de uitgaven als een investering. “Als je de deelname aan voorschoolse educatie kunt vergroten, dan vermijd je dat basisonderwijs acht jaar last heeft van kinderen met een taalachterstand.”

Dit zijn maatregelen die op de korte termijn moeten kunnen zorgen voor een keer ten goede, denkt Lamers. “Maar er zijn ook problemen die zo moeilijk zijn dat ze niet in een paar maanden zijn opgelost.” Op de lange termijn trekt Schiedam op met veertien andere gemeenten - ‘zogenaamde manifestgemeenten’ - met de meest kwetsbare wijken, met als doel extra rijksmiddelen te kunnen verwerven.

Als met al heeft Schiedam volgens de burgemeester een Coronareserve van 2,9 miljoen euro gecreëerd door alle middelen die met name het rijk beschikbaar stelde, in een aparte pot te steken. Schiedam is daarmee een uitzondering onder de gemeenten, zo stelt hij. “Zo weten we precies waar het geld aan besteed is.” Elders is volgens hem het Coronageld in de algemene middelen terechtgekomen. 

In de pot zit nu nog ‘vijf, zes ton’ die in het herstelplan gestoken kan worden. “Maar uit de septembercirculaire blijkt dat er nog weer extra compensatie bijkomt. Naarmate de crisis langer duurt, komt er ook steeds geld beschikbaar."

De raad moet nog haar fiat geven aan de plannen; deze worden vanavond toegelicht in een openbare vergadering op het Stadserf.

Zie ook dit artikel.Gerelateerd