Schiedam zet in op herontwikkeling twee bijzondere locaties

15-06-2021 Nieuws Redactie

Schiedam verkoopt twee panden waaronder Hoogstraat 85.

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam verkoopt twee panden, zodat die de komende tijd een nieuwe bestemming kunnen krijgen. Het gaat om de Schiedamseweg 77 en de Hoogstraat 85. Geïnteresseerden kunnen hiervoor de komende tijd plannen indienen. Het college van burgemeester en wethouders kiest uit de plannen die voldoen aan de opgestelde richtlijnen vervolgens het beste voorstel. 

Zowel de Schiedamseweg 77 als de Hoogstraat 85 zijn eigendom van de gemeente Schiedam. Deze panden bieden ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, omdat ze niet meer direct bijdragen aan beleidsdoelstellingen. Het is de bedoeling dat de nieuwe bestemming van de panden Schiedam als stad versterkt. Voor de Schiedamseweg wordt vooral gedacht aan een kleinschalige, duurzame woonfunctie. Voor de Hoogstraat is een combinatie mogelijk tussen een commerciële functie op de begane grond en wonen op de verdiepingen. Beide locaties maken deel uit van het programma Kansen in de Stad. 

Hoogstraat 85

Hoogstraat 85 kennen veel Schiedammers vooral als winkelpand, waarin lang een herenmodezaak was gevestigd. Oorspronkelijk was het echter een pastorie, gebouwd in 1844, die hoorde bij de naastgelegen rijksmonumentale Havenkerk. Het pand biedt ruimte aan een aantal woningen op de etages. Deze woningen zijn tenminste 70 vierkante meter groot, hebben een buitenruimte en zijn beschikbaar voor een brede doelgroep. Indieners van plannen moeten er wel rekening mee houden dat de ontwikkeling de bedrijfsvoering van de naastgelegen Havenkerk als evenementenlocatie niet in de weg mag zitten. 

Voor de begane grond geldt dat er naast de huidige winkelfunctie ook mogelijkheden zijn voor andere invullingen. Denk hierbij aan ambachtelijke bedrijven, een atelier, galerie, bed & breakfast, lichte horeca, hotel, maatschappelijke voorzieningen, museum, persoonlijke dienstverlening, vrije tijd en detailhandel. 

Schiedamseweg 77

Dit voormalige rioolgemaal, met trafovoorziening, aan de Schiedamseweg is rond 1950 gebouwd als onderdeel van de stadsbrede vernieuwing van de waterhuishouding. Het pand ligt op een centrale plek in de waterstructuur van de wijk Kethel. De functie van rioolgemaal heeft het gebouw al jaren niet meer. Tot 2013 is het tijdelijk gebruikt door de Schiedamse aquarium- en terrariumvereniging. Momenteel wordt de ruimte verhuurd via leegstandsbeheerder Ad Hoc en zit er een bedrijf in. 

Voor de Schiedamseweg 77 denkt de gemeente Schiedam dat het mogelijk is om 1 à 2 woningen te creëren. Hierbij is een combinatie met een kantoor of praktijk aan huis mogelijk. De locatie aan de Schiedamseweg wordt sinds kort via woningverkoopsite Funda aangeboden. 

Kansen in de Stad

Het programma Kansen in de Stad richt zich op het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen die Schiedam als stad versterken, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw. Dit doet de gemeente Schiedam door gemeentelijke panden en gronden die niet meer direct bijdragen aan gemeentelijke beleid te verkopen. Op basis van een door de gemeente opgesteld ruimtelijk kader kunnen ontwikkelaars plannen indienen, die vervolgens worden beoordeeld. Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Gerelateerd