Schiedammers praten voortaan mee over buitenruimte

13-10-2015 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Meepraten over de inrichting van de buurt. Dat is een van de uitgangspunten voor het nieuwe gemeentelijke beleid inzake het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Het achterstallig onderhoud aan de buitenruimte is de afgelopen vijf jaar bijna helemaal weggewerkt, zo stelde wethouder Alexander van Steenderen vandaag bij de presentatie van het Meerjarig Beheer- en Onderhoudsprogramma 2015-2019. Nu wil de gemeente aan de slag met een nieuwe buurtgerichte aanpak en een betere planning. Door werkzaamheden aan riolering, groen, wegen en openbare verlichting op elkaar af te stemmen, worden dubbele werkzaamheden voorkomen en komt de gemeente niet vaker dan één keer in de twintig jaar langs in een buurt voor grootschalige werkzaamheden.
Nieuw is ook dat buurtbewoners - als hun buurt aan de beurt is - voortaan kunnen meepraten over de nieuwe inrichting. Schiedam is ingedeeld in 250 gebieden (buurten, kruispunten, parken) die allemaal in een planning voor grootschalig onderhoud zijn opgenomen. Bewoners van de buurt kunnen bepalen of er meer groen moet komen, of bijvoorbeeld meer parkeerplaatsen? Of een straat autoluw wordt, of er eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. Van Steenderen: "Voortaan hebben de bewoners een stem in de aanpak."

De gemeenteraad beslist op 3 november over het Meerjaren Beheer- en Onderhoudsprogramma 2015-2019 en over de nieuwe aanpak.Gerelateerd