Schiedamse Havenverordening geldt ook in Amsterdam - of andersom

08-01-2020 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De havens van Rotterdam (en daarmee ook Schiedam) en Amsterdam werken samen om de regels over de gang van zaken op en langs het water te vereenvoudigen.

De twee grootste havens van Nederland hebben een gezamenlijke Havenverordening opgesteld, die deze week inging. Doel daarvan is de regels voor de zee- en binnenvaart waar mogelijk gelijk te trekken en te vereenvoudigen. Dit meldt het blad Mainport.

Met de nieuwe Havenverordening zijn de regels voor een schip dat één van de havens in Amsterdam, Rotterdam, Velsen, Zaanstad, Beverwijk, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen of Schiedam aandoet, hetzelfde. "In de loop der jaren was de Havenverordening op onderdelen steeds ingewikkelder geworden", aldus de twee havenbedrijven.

Bovendien: door artikelen die vrijwel hetzelfde regelden samen te voegen, is het aantal artikelen afgenomen en is de verordening overzichtelijker. Een voorbeeld is het verbod op roken, vonkvorming en open vuur in een petroleumhaven of oliehaven, dat van twee bepalingen is samengevoegd tot één bepaling.

Om flexibel in te kunnen spelen op de komst van nieuwe en schone brandstoffen, is in de verordening een scheepsenergieparagraaf opgenomen. De nieuwe Havenverordening is te vinden op de websites van Port of Amsterdam en Port of Rotterdam, de betrokken gemeenten en wetten.overheid.nl, aldus het blad Mainport. De formulieren voor het aanvragen van vergunningen en ontheffingen op basis van de geactualiseerde Havenverordening zijn aangepast.Gerelateerd