Schiedamse industriegrond gebruikt voor aanleg Marker Wadden

23-11-2021 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Bij de aanleg van de Marker Wadden in het Markermeer is vervuilde grond uit Schiedam gebruikt. Dat heeft opdrachtgever Natuurmonumenten vandaag bevestigd aan de NOS. Die was op de hoogte gekomen van dit feit door onderzoek van natuuractivist Annemieke van Straaten.

Het grootste deel van de 4,5 miljoen kubieke meter slib, klei en zand die werd gebruikt voor het creëren van de natuureilanden werd opgespoten uit het Markermeer. Een klein deel was echter afkomstig uit de zeesluizen van IJmuiden (14.000 m3) en uit Schiedam (7000 m3).

De grond uit IJmuiden en Schiedam valt in de zogeheten klasse 'industrie'. Dat is matig verontreinigde grond die geen schade voor mens en natuur oplevert. Matig verontreinigde grond mag onder voorwaarden worden hergebruikt. Bij de grond die in het Markermeer terecht is gekomen, is aan deze voorwaarden voldaan, stelt Natuurmonumenten.

De zaak kwam deze maand aan het licht door onderzoek van Annemieke van Straaten. Zij kreeg inzage in stukken over de totstandkoming van de natuureilanden na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Die leverde haar inzicht op in documenten van Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Zij vermoedde dat vervuild slib was gebruikt na gesprekken met een visser die zei dat de vispopulatie was afgenomen na de aanleg van de eilanden. Sindsdien zocht zij naar bewijs.

Natuurmonumenten is niet van plan om de licht verontreinigde grond weer weg te halen. "Het ligt veilig afgedekt onder een duin", zegt een woordvoerder tegenover de NOS.Gerelateerd