Schiedamse ouders positief over veiligheid op school | Schiedam24

Schiedamse ouders positief over veiligheid op school

17-10-2015 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Bijna driekwart van de Schiedammers vindt dat de school van zijn of haar kind of kleinkind veilig is. Dat is flink meer dan algemeen onder de lezers van het Algemeen Dagblad die meededen aan een onderzoek; gemiddeld stokte het cijfer op 67 procent.

Het AD en een serie regionale kranten hield een groot onderzoek naar de mening van mensen in Nederland over het onderwijs. Vandaag presenteerden zij de resultaten, onderverdeeld naar gemeente. De meningen van de Schiedammers onder de 85.000 mensen die reageerden, tonen een gunstig beeld over hun idee over het onderwijs in het algemeen en in de stad in het bijzonder.

Anders dan over de veiligheid zijn Schiedammers minder dan gemiddeld tevreden over de speelmogelijkheden op school. Die worden gemiddeld door 69 procent van de inzenders als voldoende gekenmerkt, Schiedam komt niet verder dan 64 procent.

Het cijfer dat de Schiedammers geven aan 'het onderwijs' is gelijk aan het algemeen gemiddelde: een 6,9. De middelbare scholen waar Schiedamse jongeren naartoe gaan, krijgt een 7,2 tegen 6,9 landelijk.

Opvallend veel Schiedammers vinden dat scholen afspraken moeten maken over kleding - zoals hotpants en hoofddoekjes, meldt het AD daar fijntjes bij. 78 Procent van de Schiedammers vindt dit, tegen zeventig procent van de Nederlanders. 71 Procent van de Schiedammers vindt dat traktaties op school, of het assortiment in de kantine, alleen nog gezonde snacks mag bevatten, twee procent meer dan gemiddeld.

Bovengemiddeld vinden stadgenoten dat zowel op de basisschool als op het voortgezet onderwijs tijdens seksuele voorlichting gesproken moet worden over geslachtsgemeenschap en zwanger raken en ook over andere onderwerpen als homoseksualiteit en pornografie.

Als het gaat om vakkenkeuze zijn de Schiedammers niet zo uitgesproken. 76 Procent vindt dat Engels verplicht moet worden op de basisschool, tegen 79% gemiddeld. Voor het vak omgaan met sociale media zijn deze cijfers respectievelijk 61 en 63 procent. Het vak Omgangsvormen mag van 69% van de Schiedammers verplicht worden, en dat is conform de rest van de inzenders. Op de middelbare school moet Techniek verplicht worden, vindt 53% van de Schiedammers en 55% algemeen.

Dertig procent van de Schiedammers vindt dat Godsdient als vak mag verdwijnen van de lagere school, tegen 24% gemiddeld. Voor het voortgezet onderwijs zijn die percentages respectievelijk 34 en 27.

Net als elders kiezen de meeste ouders en kinderen bij hun schoolkeuze vooral naar de voorkeur van het kind en de manier waarop de school staat aangeschreven. 31 Procent van de Schiedammers laat deze laatste factor prevaleren, tegen 23 procent van alle deelnemers aan het onderzoek.

Schiedammers zijn minder dan gemiddeld gecharmeerd van het laten overslaan van een klas. Acht procent van de ouders helpt dagelijks hun kind(eren) met huiswerk.

 

Gerelateerd
Reacties