Scouting maakt outdoorpark van Bijdorp

08-06-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – Scouting BvH gaat voortaan park Bijdorp gebruiken als Outdoorpark. De padvindersorganisatie sluit daarover een 'wijkdeal' met de gemeente Schiedam.

In park Bijdorp komen een hoogteparcours, een kabelbaan, een hindernisbaan, steeds met een tijdelijk karakter. De scouting noemt het geheel Scoutwoud. Deskundige vrijwilligers van de scouting zullen de kinderen en jongeren in de speelattributen begeleiden. Als tegenprestatie helpt Scouting BvH het park schoon te houden van zwerfvuil en organiseert het ook activiteiten voor de jeugd uit Schiedam.

Zaterdag over een week zal de 'wijkdeal park Bijdorp' ondertekend worden door wethouder Nathalie Gouweleeuw en Michel Tobé, voorzitter van Scouting BvH. Met deze handeling wordt het Scoutwoud geopend en starten de outdooractiviteiten.

Het had wel de nodige voeten in de aarde eer het zo ver kwam. Het voorstel van Scouting Schiedam was en is simpel: maak van het 'vergeten' park Bijdorp een locatie waar de jeugd mag spelen. Een natuurlijke omgeving waar Scouting avontuurlijke speelmogelijkheden vorm kan geven. Er werd een plan opgesteld dat uitging van een speellocatie voor de jeugd, in de stad, waar (bijna) alles mag, met zand, water, modder, bomen en struiken vormen en eenvoudige objecten geven om uitdaging en plezier te verschaffen. Volgens de plannen zou de gemeente zorgen voor die avontuurlijke inrichting van het park en in de toekomst het grote onderhoud zou doen. Daarvoor werd een budget gereserveerd. Scouting zorgt voor speelmogelijkheden en helpt het gebied schoon te houden. De uitvoering zou plaats kunnen vinden tussen november 2014 en mei 2015.

Maar het liep even anders: er waren verschillende betrokken partijen bij het gebied: aan de oostkant liggen de honkbal- en softbalvelden van Softbal- en honkbalvereniging Schiedam, tegen de zuidkant komt de Hoekse lijn te liggen en het water in het gebied valt onder beheer van het Hoogheemraadschap, die een waterberging nodig heeft.

Er wordt een projectleider aangesteld om het proces te stroomlijnen, in de persoon van Harm Niersman. In maart 2015 worden Annemiek Borgers (atelier Ondertussen) en Ilya Toornvliet (de Stadstuinier) ingehuurd om het plan uit te werken. Ook omwonenden mogen meepraten. Kinderen mogen ook meepraten op twee ontwerpdagen die door Scouting worden georganiseerd.

In november wordt een natuurwerkdag in de toekomstige natuurspeelplaats georganiseerd voor Scoutingleden en kinderen uit de buurt. De gemeente besluit daarna de activiteit met hakken, zagen en hutten bouwen te beperken tot alleen de leden van Scouting met hun leiding. “Jammer dat Irado van te voren al het grote snoei- en zaagwerk had gedaan, waardoor er minder te doen was voor de Scoutingleden”, meldt Scouting BvH in een terugblik. “Het verzamelde hout werd bovendien afgevoerd, terwijl het bedoeld was als speelmateriaal.”

Na overleg tussen de gemeente Schiedam en Scouting BvH wordt uiteindelijk besloten een 'wijkdeal' op te stellen. In het najaar is de gemeente Schiedam van plan om het groot onderhoud in het park Bijdorp te gaan uitvoeren.Gerelateerd