Shell staakt zwavelstank na advies van de DCMR

04-04-2018 Nieuws Redactie

Shell kon met meer aardgas de zwavvellucht neutraliseren

SCHIEDAM – Shell-Pernis heeft vannacht op advies van de DCMR Milieudienst Rijnmond een eind kunnen maken aan stankoverlast in Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam.

De raffinaderij was bezig met onderhoudswerk, waarbij zwavelcomponenten naar de fakkel zouden gaan. Het leidde rond middernacht tot klachten uit Pernis en Hoogvliet en in de uren daarna ook uit Schiedam en Vlaardingen, nadat de windrichting veranderde. In totaal kwamen vierentwintig stankmeldingen binnen. De DCMR adviseerde het bedrijf meer aardgas naar de fakkel te leiden, zodat de zwavellucht ongedaan kon worden gemaakt.

“Shell mag geen overlast veroorzaken voor de omgeving. De consequenties voor Shell zullen we onderzoeken”, laat de DCMR weten.