Sirenediensten op eerste maandag

23-05-2015 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Inloophuis De Wissel gaat beginnen met Sirenediensten. De eerste wordt gehouden op 1 juni.

Iedere eerste maandag van de maand klinkt normaliter om twaalf uur de sirene. Die moet worden getest, voor het geval het een keer echt mis is. Een moment om even stil te staan bij van alles en nogwat, wat er speelt in de wereld, zo bedachten de mensen achter inloophuis De Wissel. Zij besloten voortaan op de eerste maandag van de maand om twaalf uur een middaggebed te houden.

Het uitgangspunt is om daarin te denken aan wat er wereldwijd speelt, met name aan het geweld, het onrecht, de armoede. “De maandelijkse sirene wordt zo een soort waarschuwing om zelf waakzaam te zijn, en ook alle tekenen van hoop te blijven zien”, aldus de initiatiefnemers.

Het inloophuis heeft sinds een jaar een klein stiltecentrum. Het middaggebed zal daar plaats hebben. Het begint als het geluid van de sirene is weggeëbd. Het gebed duurt ongeveer een half uurt. Daarna is er ruimte voor ontmoeting. De Wissel is gevestigd op Broersveld 123b.

 Gerelateerd