Sportpark Willem-Alexander hersteld op atletiekbanen na

15-11-2018 Nieuws Kor Kegel

Op het tunneldak van de A4 vonden verzakkingen plaats van het sportpark

SCHIEDAM – Sportpark Willem-Alexander kan op dit moment weer veilig en normaal worden gebruikt met uitzondering van drie atletiekbanen. Dat rapporteert het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Aannemerscombinatie A4all zoekt nu naar de beste manier om de atletiekbanen en het voorterrein nog te herstellen. In februari hoopt het college meer informatie te verstrekken, maar het ziet ernaar uit dat de laatste werkzaamheden aan enkele sportvelden niet voor de zomervakantie van 2019 kunnen plaatsvinden.  

In augustus bleek dat zich op het sportpark boven de A4 verzakkingen voordeden. Om blessures van de sporters te voorkomen besloot het college om het meest noordelijke voetbalveld (veld 3) en drie indoor-atletiekbanen buiten gebruik te stellen. A4all, dat het complex heeft gebouwd, is daarop een onderzoek begonnen naar de oorzaak van de problemen. Het gemeentebestuur sprak daarbij de uitdrukkelijke wens uit dat veld 3 op zo kort mogelijke termijn weer bespeelbaar zou zijn.  

Het college koppelt nu terug: “In de afgelopen periode hebben de gemeente Schiedam (als opdrachtgever voor de bouw van het sportpark), Rijkswaterstaat (als eigenaar van de tunnel en opdrachtgever voor de bouw van de ‘ondergrond’ van het sportpark) en A4all (als bouwer van het complex) intensief en op constructieve wijze met elkaar overlegd. In september en begin oktober zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het voetbalveld. Dit had voor ons hoge prioriteit, omdat het niet kunnen bespelen van het veld leidde tot problemen voor de Stichting Sportpark Willem-Alexander en de planning van vv Kethel-Spaland. De oneffenheden in veld 3 zijn door A4all verholpen. Het veld is daarom op vrijdag 12 oktober weer vrijgegeven voor gebruik.”  

Maar ook veld 2 op het tunneldak van de A4 krijgt problemen met verzakking. Volgens het college van B & W is er op dit moment geen aanleiding om herstel uit te voeren; het veld kan veilig worden gebruikt. “In overleg met de stichting en de voetbalvereniging worden eventuele herstelwerkzaamheden aan veld 2 voorzien voor de zomervakantie van 2019. Sporters ondervinden dan zo min mogelijk hinder. A4all monitort de (ondergrond van de) velden nu wekelijks. De onderzoekers geven aan dat de constructieve veiligheid van het sportpark niet in het geding is.”  

Het onderzoek naar de oorzaak van de verzakkingen heeft meer tijd gekost dan de aanvankelijk verwachte zes weken. Alle partijen erkennen echter dat het van groot belang is de oorzaak zorgvuldig in kaart te brengen. A4all heeft laten weten dat het onderzoek is afgerond. Een onafhankelijke externe partij heeft inmiddels een second opinion uitgevoerd. 
“De volgende stap is nu het kiezen van een oplossingsrichting. Het is belangrijk dat de aanpak er niet alleen voor zorgt dat het sportpark weer volledig kan worden gebruikt waarvoor het is bedoeld, maar ook voorkomt dat op langere termijn opnieuw op deze schaal problemen optreden. Hoewel het op dit moment nog lastig is een exact tijdpad te geven, verwacht A4all nog dit jaar de verschillende scenario’s in kaart te brengen”, meldt het college.  

Eerder deze maand meldde het college dat een overeenkomst is bereikt met Rijkswaterstaat over het beheer en onderhoud van het tunneldak en de daarnaast gelegen gronden. Schiedam neemt die taken op zich en ontvangt hiervoor een eenmalige bijdrage van Rijkswaterstaat ter grootte van 1.432.000 euro. Dit bedrag is bestemd voor het onderhoud van het tunneldak. Hierin is begrepen een vergoeding om de inrichting van het tunneldak te herstellen en op te waarderen tot het gewenste kwaliteitsniveau. Herstel is nodig vanwege achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat. “Dit herstel benutten wij voor een extra aanplantimpuls van bomen met voldoende stamomvang. Zodoende zullen we versneld de gewenste groene kwaliteit van het stadspark realiseren. Deze groene impuls zal in nauwe samenwerking en in een constructieve dialoog met omwonenden en belangenorganisaties worden voorbereid en gerealiseerd”, schreven B & W begin november. 
Rijkswaterstaat blijft verantwoordelijk voor de constructie. Dat betreft de landtunnel en de kruisingen inclusief de taluds, maar niet het viaduct Brederoweg en het ecoduct. Er is een budget afgesproken voor monitoring van mogelijke zettingen bij het tramviaduct. Herstel van eventuele zettingen zijn tot december 2022 niet voor rekening of risico van Schiedam. 
Rijkswaterstaat biedt Schiedam de ruimte om het stadspark op het tunneldak zo in te vullen, dat hier ook andere dan alleen recreatieve functies mogelijk worden. Met deze afspraken krijgt Schiedam de beschikking over een mooi stadspark op het tunneldak van de A4 en ook de middelen om dit park op het juiste kwaliteitsniveau in te richten en vervolgens goed te beheren en te onderhouden.