Stadserf krijgt speakerscorner

02-06-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - De 'speakerscorner'. Daarvoor wordt voortaan plaats ingeruimd op de Stadserfbijeenkomsten, die de gemeente Schiedam maandelijks organiseert. Schiedammers kunnen tijdens de speakerscorner raadsleden toespreken over onderwerpen die hen bezighouden.

In de week voorafgaande aan de vergaderingen van de raadscommissie van de gemeente Schiedam wordt een Stadserfbijeenkomst gehouden. Op deze avonden kunnen raadsleden zich zo breed mogelijk laten informeren over de meest uiteenlopende onderwerpen, vaak als voorbereiding op bespreking in de commissie of de raad. De raadsleden zijn over het algemeen zeer tevreden met deze 'Stadserven', ook als middel om in contact te blijven met Schiedamse burgers, organisaties, bedrijven en instellingen.

De gemeenteraad is ervan overtuigd dat onder de inwoners van Schiedam zaken leven die de moeite meer dan waard zijn. Daarom worden de Stadserfbijeenkomsten met ingang van die van dinsdag 7 juni altijd geopend met een speakerscorner. Er wordt een half uur ingeruimd om Schiedammers de gelegenheid te geven de raadsleden en andere aanwezigen toe te spreken.

Wie wil inspreken, moet dat vooraf aanmelden bij de griffie. Inspreken kan namelijk alleen over onderwerpen die tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren. Onderwerpen waarover wordt beslist door het college van B&W of de rijksoverheid, zijn geen onderwerp van gesprek tijdens de speakerscorner. "Die is ook niet bedoeld voor bijvoorbeeld het bespreken van een juridisch geschil tussen een inwoner en de gemeente", aldus de griffie van de gemeenteraad, die de bijeenkomsten organiseert. Gerelateerd