Stadskantoor en voorgevel krijgen nieuw kantoorconcept

27-01-2021 Nieuws Kor Kegel

Aan de gevel zal vooralsnog weinig veranderen, maar daarachter is er van alles mogelijk


SCHIEDAM – Er komt een studie naar een nieuw kantoorconcept voor zowel het stadskantoor als de bestuursvleugel van het Stadserfcomplex. Burgemeester en wethouders trekken er honderdduizend euro voor uit en het is de bedoeling dat de uitvoering in de jaren tot 2025 plaatsvindt.

Het collegebesluit spreekt van een werkplekconcept en verandermanagement. Voor de herinrichting is een budget van vier miljoen euro beschikbaar. Uitgangspunt is dat de gemeenteambtenaren hier zo veel mogelijk worden geconcentreerd, maar na de verhuizing van de bibliotheek naar de Korenbeurs is er zo veel ruimte vrijgekomen dat wellicht ook andere gebruikers straks in het gemeentelijk complex aan het Stadserf kunnen worden ondergebracht.  

Twee jaargeleden besloot het college tot een studie naar de verbouwing van het stadskantoor tot woontoren. Dat bleek echter zo’n ingrijpende renovatie te worden met vooral ook overal nieuwe waterleidingen en andere infrastructuur dat het college al gauw op dit idee terugkwam.  

De planstudie naar een kantoorconcept voor de kantoortoren en de bestuursvleugel staat los van de plannen om het plein Stadserf een betere betekenis te geven in de overloop van binnenstad naar station. Maar wel is het zo dat de transformatie van het Stadserfcomplex een verbeterde relatie tussen het stationsgebied en Schiedam-Centrum kan markeren. Twee jaar geleden hield het college het voor mogelijk dat door fysieke ingrepen de gemeente haar relatie met de stad kan verbeteren en dat idee is niet losgelaten, al is het in het nu genomen collegebesluit niet specifiek benoemd.


Gerelateerd