Stap naar nieuwe BIZ Vijfsluizen

08-12-2021 Nieuws Redactie

Sneep en Laan tekenen de uitvoeringsovereenkomst; foto: gemeente Schiedam


SCHIEDAM - Het begin van de Bedrijveninvesteringszone Vijfsluizen-nieuwe stijl is gegeven. De Schiedamse wethouder Antoinette Laan (Havens) en Pieter Sneep, voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds Vijfsluizen, tekenden vandaag de uitvoeringsovereenkomst daartoe.

De bedrijveninvesteringszone dient volgens de twee partijen om krachtig te kunnen investeren, iets wat nodig is om het vestigingsklimaat op Vijfsluizen te verbeteren. Met name uitgaven aan de omgeving zijn goed te organiseren via een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Budget wordt gecreëerd via 'BIZ-belasting'.

Als onderdeel van de oprichting moeten de initiatiefnemers de komende periode aantonen dat er voldoende draagvlak is voor de BIZ. Dit wordt gedaan met een draagvlakmeting. Wanneer blijkt dat een meerderheid van de ondernemers het initiatief steunt en bereid is een bijdrage te leveren aan het gemeenschappelijke investeringsbudget, kan de BIZ Vijfsluizen aan de slag. Pieter Sneep: “Met de samenwerking in een BIZ zorg je er voor dat iedereen meedoet. Samen werken en samen bouwen. Mede door de BIZ ligt bedrijventerrein Vijfsluizen er prachtig bij en is de veiligheid goed." Tussen 2009 en 2019 kende het bedrijventerrein al een BIZ. 

De gemeente Schiedam stelt optimistisch te zijn over de nieuwe BIZ Vijfsluizen. Sneep denkt dat de BIZ zeker ook een grote rol gaat spelen in de verduurzaming van Vijfsluizen.Gerelateerd