Statushouders mogen gekregen huisraad meenemen

24-06-2016 Nieuws Redactie

De inboedel geldt als een gift

SCHIEDAM – Statushouders, die door de gemeente worden geholpen aan een inboedel, mogen die inboedel meenemen als ze verhuizen. Ze worden er eigenaar van, zegt het gemeentebestuur. Als ze de woning verlaten, wordt deze doorgaans voor volgende vergunninghouders bestemd. In die gevallen zal de gemeente er wel invloed op uitoefenen dat de vloerbedekking en de gordijnen worden overgenomen, anders blijft de gemeente hier kosten aan maken.

Dat blijkt uit de antwoorden van B & W op schriftelijke vragen van de VVD in Schiedam. “De gemeente Schiedam wil graag de statushouders helpen een toekomst op te bouwen en daar hoort een inboedel bij .”

Voor de opvanglocatie Willem Passtoorstraat maakt het gemeentebestuur een uitzondering. Daar blijft de gehele inboedel op de locatie. Mensen nemen daar alleen hun persoonlijke spullen mee.

Bij de steun aan statushouders houdt de gemeente rekening met hun vermogen. Als ze een bijstandsuitkering in Schiedarn aanvragen is er een vermogenstoets, waarbij de opbouw van het huishouden een rol speelt en waarbij de Participatiewet normstellend is. De Schiedamse bijdrage per gezin is 3800 euro voor een huishouden van twee personen, 4700 euro voor drie en 5600 euro voor vier, verder voor elke persoon meer 300 euro. Het gaat om giften.

De statushouders kunnen gebruik maken van de diensten van kringloopwinkel Het Goed en van de Stichting Net Niet Genoeg. Stroomopwaarts zorgt voor verwijzing en bemiddeling als dat noodzakelijk is. Ook zijn er afspraken gemaakt met een bedrijf in witgoed en kachels, zodat er scherpe prijzen gehanteerd kunnen worden. Voor witgoed wordt het advies gegeven deze nieuw aan te schaffen in verband met garantie en hygiëne.Gerelateerd