Strijd tegen vuilbijplaatsingen: het blijft proberen

17-05-2018 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Er is weinig kruid gewassen tegen het naast de afvalbakken plaatsen van vuilniszakken en grof vuil.

Dat blijkt uit het antwoord van het college van B&W op de motie 'Handhaving op vuilbijplaatsingen' van de vorige gemeenteraad uit november. Vraag was hoe die 'voortdurende bron van vervuiling' aan te pakken.

De huidige aanpak werkt onvoldoende, zo is iedereen duidelijk. Veel te vaak staan er zakken en andere troep naar de containers, voor kinderen, vogels en andere gedierte een bron van vermaak, zodat maar al te vaak de straat bezaaid ligt met halve inboedels, etensresten en glas bijvoorbeeld.

Wat de gemeente en de uitvoerders van Irado daar tegenover kunnen stellen is volgens B&W 'het dagelijks proactief weghalen van grof vuil en afvalzakken in Schiedam-Oost en een aantal hotspotlocaties in andere wijken'. Weggehaalde zakken worden door de gemeentelijke dienst Toezicht en Handhaving op locatie bij frado doorzocht op adresgegevens. Als die worden gevonden volgt er contact met de overtreder. 'En wordt besloten over het opleggen van bestuursdwang." Daarbij nemen de mensen van de Lichtblauwe Brigade ook even de vraag mee of de overtreder een afvalpas heeft. Als er sprake is van 'een heterdaadje' bij het dumpen van afval is de werkwijze vergelijkbaar.

Punt is echter dat dit werk betekent dat de veroorzakers van het vuil het idee krijgen dat hun troep 'toch wel wordt weggehaald'. "Meer opruimen en meer handhaven leidt daardoor niet per definitie tot een schonere omgeving", aldus het college. Wat je noemt een duivels dilemma.

Een kwestie die natuurlijk landelijk speelt. Maar ook elders is het ei van Columbus nog niet gevonden, getuige de opmerking van het college dat de 'handreiking voorkomen van bijplaatsingen' die landelijk is ontwikkeld nog niet 'de oplossing die het probleem definitief oplost' brengt.

De handleiding is door het gemeentebestuur wel al opgepakt om tot een aanpak te komen voor met name Schiedam-Oost. "In samenwerking met frado en betrokken bewoners is een groslijst van maatregelen opgesteld, waarvan we een positief effect op het afvalgedrag van de inwoners verwachten." De ideeën zijn gericht op het nog beter maken van de afvalcontainers - zoals het het clusteren van containers, het verbeteren van de uitstraling van de bakken en het bieden van de mogelijkheid om grof vuil op gezette tijden zonder afspraak in de wijk zelf aan te kunnen bieden - en betere voorlichting. "Hierbij wordt gedacht aan het hoogfrequent, in meerdere talen en doelgroepgericht bekendmaken van de afval-aanbiedregels." Verder kan de handhaving nog verbeterd worden met het gericht aanspreken van winkeliers die afval veroorzaken, het verhogen van boetes en het creëren van draagvlak waarop mensen elkaar aanspreken op hun - foutieve - gedrag.

Ideeën voor wat betreft deze sociale kant van het probleem zijn het via posters/film koppelen van ondernemers en bewoners uit de wijk aan een schone straat, het door middel van ludieke uitingen oproepen tot gewenst afvalgedrag en het inzetten van afvalcoaches bij supermarkten, uitzendbureaus en containerlocaties, zo stelt het college.

In juni staat een themabijeenkomst van ‘Oost Pact Door’ / Wijkoverleg in het teken van een schone buitenruimte. "Tijdens die bijeenkomst wordt informatie verstrekt over wat de gemeente en frado doen en nagedacht over wat bewoners kunnen doen om een schone wijk te realiseren. Ideeën waarvan we goede effecten verwachten worden verder uitgewerkt en uitgevoerd", zo meldt B&W de raad.Gerelateerd