Testritten kunnen startdatum van metro Hoekse Lijn bespoedigen

26-01-2018 Nieuws Kor Kegel

SCHIEDAM – “Indien er weinig problemen optreden bij het testrijden, kunnen reizigers mogelijk eerder van de Hoekse Lijn gebruikmaken”, zegt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven-van der Meer.

Met ‘eerder’ bedoelt zij vóór het vierde kwartaal van 2018. Dat is na herhaald uitstel op dit moment nog de beoogde startperiode van de nieuwe metrolijn, die in de plaats komt van het treinverkeer tussen Schiedam en Hoek van Holland.

De staatssecretaris schrijft dat in antwoord op kamervragen van Gijs van Dijk (PvdA). Hij stelde op woensdag 13 december schriftelijke vragen nadat opnieuw vertraging was ontstaan voor de oplevering van de railverbinding tussen Schiedam-Centrum en Hoek van Holland-Strand.

Staatssecretaris Van Veldhoven deelt zijn mening dat er grote overlast is voor de reizigers die nu aangewezen zijn op tijdelijk vervoer met bussen die in de spits bomvol zitten, waarbij de reizigers moeten staan en de bussen vaak vast komen te staan in de files op de A20. Maar de staatssecretaris merkt wel op dat de Rotterdamse wethouder voor mobiliteit, Pex Langenberg, een compensatieregeling voor de reizigers in het leven heeft geroepen zodat de reiskosten verlaagd worden.

Dat wethouder Langenberg tevens portefeuillehouder openbaar vervoer is van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) die verantwoordelijk is voor de Hoekse Lijn, vindt de staatssecretaris geen bezwaar. “Het is niet ongebruikelijk dat de wethouder van de grootste gemeente in een regio de verantwoordelijkheid neemt voor de aanleg van een project van dergelijke omvang. De gemeente Rotterdam beschikt over een ambtelijk apparaat dat gewend is om met dergelijke grote projecten om te gaan.”

Zelf is Stientje van Veldhoven niet verantwoordelijk voor de vertraging van de Hoekse Lijn. “De verantwoordelijkheden voor het regionale openbaar vervoer zijn gedecentraliseerd naar de provincies en naar twee vervoerregio’s (Amsterdam en Rotterdam-Den Haag). De MRDH is het bevoegde gezag voor de aanleg, het beheer, de exploitatie en de veiligheid van de Hoekse Lijn als lokale spoorweg.”

Het geld dat de rijksoverheid via de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer aan de metropoolregio verstrekt, mag door de regio naar eigen inzicht worden besteed aan verkeer en vervoermaatregelen. Dat is wettelijk zo geregeld vanuit de gedachte dat de regio beter dan het rijk kan beoordelen waar de lokale knelpunten zitten in het verkeer.

De meerkosten van alle vertraging kunnen oplopen tot negentig miljoen euro. Van Veldhoven: “De informatie die ik van de MRDH heb ontvangen is dat de ontwikkeling en levering van software voor de spoorbeveiliging door de leverancier meer tijd vraagt dan voorzien. Het probleem van de kabels en leidingen is ontstaan door contractuele problemen door het faillissement van de oorspronkelijke leverancier in 2015. Daardoor konden de kabels en leidingen later worden gelegd dan voorzien. Dat heeft de werkzaamheden van andere leveranciers die daarvan afhankelijk waren, of gelijktijdig andere werkzaamheden moesten doen, vertraagd.”

Ze geeft nadere uitleg: “De treindienst op de Hoekse Lijn is in 2007 gedecentraliseerd. Sindsdien treedt de MRDH op als concessieverlener voor het vervoer. Naar aanleiding van de wens om de spoorweg tot metro om te bouwen en bij Schiedam te koppelen aan de bestaande metrolijn, is de Hoekse Lijn op maandag 3 april 2017 aangewezen als lokale spoorweg op grond van de Wet Lokaal Spoor en is de MRDH niet alleen verantwoordelijk voor de exploitatie, maar ook voor de veiligheid, de aanleg en het beheer van de infrastructuur. De MRDH beoogde oorspronkelijk om de lijn op zondag 1 oktober 2017 in dienst te stellen, precies voor het ingaan van het stormseizoen dat loopt van 1 oktober tot 1 april. In het stormseizoen mag niet worden gewerkt op de waterkerende dijk waarop het spoor ligt. De MRDH heeft aangegeven dat de streefdatum niet is gehaald doordat de beveiligingssoftware niet op tijd klaar was. De verwachting is nu dat de metro gaat rijden in het vierde kwartaal van 2018. Tot medio maart vinden afzonderlijke deeltesten plaats, medio maart 2018 is voorzien te starten met de integrale testen op het gehele spoor. Indien er weinig problemen optreden bij het testrijden kunnen reizigers mogelijk eerder van de Hoekse Lijn gebruik maken.”

Gerelateerd