Theater aan de Schie krijgt compensatie Corona-strop

23-07-2020 Nieuws Kor Kegel

Theater aan de Schie gooide de programmering vanwege Corona radicaal om, inspelend op de anderhalve-metersamenleving

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders hebben besloten om Theater aan de Schie extra financiële steun te verlenen. Zoals overal in de culturele sector merkbaar is, lijdt ook het theater onder het Coronavirus. Maar het college van B & W vindt dat het theater “een vaste en cruciale waarde binnen de Schiedamse culturele sector” heeft en ook sterk bijdraagt aan het vestigingsklimaat. 

Instandhouding van een structureel goedlopend theater is dan ook het uitgangspunt, meldt het college aan de Schiedamse gemeenteraad. “Het theater zorgt voor meer bezoekers aan de stad en kent ook een stijgend bezoekersaantal: in het seizoen 2018-2019 ontving het theater 49.000 betalende bezoekers. Het theater is daarnaast drie keer genomineerd geweest voor het meest gastvrije theater van Nederland. Het theater toont ook ondernemerschap”, schrijft het college complimenteus.  

Theater aan de Schie wist vorig seizoen 54 procent van de exploitatiebegroting sluitend te krijgen met eigen inkomsten. Het theater stelt zich ook actief op als culturele partner in de stad. Het college schrijft: “Mede door dit ondernemerschap draait het theater sinds 2012 zwarte cijfers. De veerkrachtigheid en creativiteit die kenmerkend is voor het theater, heeft het ook laten zien tijdens de afgelopen maanden.”  

Maar de Coronacrisis heeft enorme impact op de podia en theaters in Nederland. Ook de deuren van Theater aan de Schie zijn door de verplichte Corona-maatregelen gesloten geweest sinds vrijdag 13 maart. Dat betekent dat het seizoen 2019/2020 op donderdag 12 maart een abrupt einde kreeg. De opbrengsten zijn hierdoor verminderd, wat tot gevolg heeft dat de kosten per subsidiabele activiteit hoger zijn geworden. Hierdoor verwacht het theater het seizoen 2019-2020 met een negatief resultaat van 157.300 euro af te sluiten.  

Het college speelt hier welwillend op in. Dat heeft er ook alles mee te maken dat de verstandhoudingen goed zijn. Theater aan de Schie heeft het gemeentebestuur steeds en vroegtijdig geïnformeerd over de veranderende financiële situatie. Theaterdirecteur Rob Roos en zijn bestuur hielden het college met schriftelijke updates en overleg uitvoerig op de hoogte over de genomen maatregelen en (financiële) ontwikkelingen van de stichting. Het theater heeft gebruik gemaakt van de beschikbare steunmaatregelen vanuit het Rijk en heeft kostenbesparende maatregelen doorgevoerd. Doordat het theater een negatief eigen vermogen en werkkapitaal heeft, is afwachten geen mogelijkheid, vindt het college van B & W.  

De extra steun aan het theater verdedigt het college met bijkomende argumenten. Het theater heeft een online festival mede georganiseerd (het Virusfestival) en heeft ingezet op de ontwikkeling van het Karrentennefestival. Het theater heeft bovendien een interessante en landelijk aansprekende programmering klaar staan voor het seizoen 2020-2021, aangepast aan de anderhalve-meterrichtlijn van de regering en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Het college heeft besloten de subsidiebeschikking van 2019-2020 te herzien en het bedrag te verhogen met het genoemde negatieve resultaat van Theater aan de Schie. Het bedrag komt uit de post onvoorzien. In de gemeentebegroting is een bedrag opgenomen van een half miljoen voor onvoorziene uitgaven. Deze is gealloceerd voor Corona-uitgaven.