Theo Schoenmakers protesteert tegen partijnaam Rose-Villerius

14-10-2017 Nieuws Redactie

Theo Schoenmakers vindt de naam Lokaal Onafhankelijk Schiedam te veel lijken op de naam van een partij die in 2014 meedeed

SCHIEDAM – Theo Schoenmakers protesteert tegen de naam Lokaal Onafhankelijk Schiedam. Deze naam is gekozen door gemeenteraadsleden Andreas Rose en Arie Villerius voor hun nieuwe, gezamenlijke partij. In 2014 deed de Stadspartij Onafhankelijk Schiedam aan de raadsverkiezingen mee en Theo Schoenmakers vindt dat de nieuwe naam er veel te veel op lijkt.  

Hij heeft zich daarom tot de burgemeester gewend met een bezwaar tegen de registratie van de naam Lokaal Onafhankelijk Schiedam in het kiesregister. Twee van de drie woorden in de partijnaam zijn gelijkluidend. Dat leidt alleen maar tot verwarring, zegt Schoenmakers. 
Hij zegt vernomen te hebben dat Andreas Rose (thans van Gemeente Belangen Schiedam) en Arie Villerius (thans van Leefbaar Schiedam) opzettelijk voor een bijna gelijkluidende naam hebben gekozen om op die manier gratis publiciteit en naamsbekendheid te verwerven. “Ze wisten donders goed dat de door hen gekozen naam ontoelaatbaar is: , schrijft hij aan burgemeester Cor Lamers.  

Na de bekendmaking door Rose en Villerius van hun nieuwe partijnaam hedenochtend is het bestuur van de Stadspartij Onafhankelijk Schiedam in spoedberaad bijeengekomen. Besloten is bezwaar te maken tegen de nagenoeg overlappende naam, aldus Schoenmakers.  

Rose raakt politiek dakloos door de opheffing van GBS per 1 juli. Villerius raakt niet dakloos, maar zijn partij Leefbaar Schiedam besloot ditmaal de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen over te slaan, terwijl Villerius door wil in de gemeenteraad. Rose en Villerius hadden al nauw contact en besloten samen te gaan.

RECHTZETTING:
In een eerste versie van dit bericht stond dat Theo Schoenmakers een nieuwe partij heeft opgericht. Dat berust op een misverstand. Hij neemt ditmaal (vooralsnog) geen deel aan de verkiezingen in Schiedam.Gerelateerd